donderdag 17 oktober 2013

Besnijdenis van jongetjes blijft een hot issue, maar valt onder het jus circa sacra

Vorig jaar was in Duitsland veel commotie over jongensbesnijdenis, n.a.v. een oordeel van een rechter die het als mishandeling zag en verbood. Daar in diverse artikelen Spinoza erbij werd gehaald, wijdde ik op 7 juli 2012 een blog aan het onderwerp: "Spinoza over besnijdenis" [Cf.]; op 14 juli 2012 gevolgd door: "Streit ums Beschneidungsurteil" [Cf.]. Aanvankelijk gingen in de Bondsdag stemmen op voor een landelijk verbod, maar een politieke oplossing werd gevonden en in december 2012 besliste de Bondsdag dat jongensbesnijdenis onder voorwaarden legaal moest zijn, waarna de rust enigszins weerkeerde. [Zie ook wiki Circumcision and law] 
Nu is er deze maand een nieuwe golf van commotie ontstaan n.a.v. de resolutie die op dinsdag 1 oktober 2013 in Straatsburg door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa met 78 stemmen vóór en 13 werd aangenomen, n.l. de Children's Right to Physical Integrity [PDF]; men is
"particularly worried about a category of violation of the physical integrity of children," waaronder "circumcision of young boys for religious reasons."
De Raad roept alle landen op om in gesprek te gaan met religieuze groepen en een "publiek debat te beginnen met het doel om kinderen te beschermen tegen aantasting van hun mensenrechten." Besnijdenis van jongens is een "aantasting van de fysieke integriteit van kinderen", volgens de Raad.
Een dag eerder maakten de kinderombudsmannen van Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, IJsland en Groenland in Oslo bekend dat ze hun regeringen gaan oproepen om niet-medische besnijdenis van jongens te verbieden.