zaterdag 21 juli 2018

Joods historica en schrijfster Evelien Gans overleden. Er komt van haar niets over #Spinoza


Evelien Gans in 2017
foto: Patrick Sternfeld
voor Benjamin, kwartaalblad JMW
Van het tweede deel van de ‘dubbelbiografie’ over Jaap en Ischa Meijer zal het jammer genoeg niet meer komen.
In het blog van 05-09-2011 “Jaap Meijer (1912 - 1993) was een redelijk felle Spinozafan,” schreef ik: “
In 2008 publiceerde historica Evelien Gans het eerste deel van de dubbelbiografie Jaap en Ischa Meijer; Een joodse geschiedenis 1912-1956 [Prometheus, 2007]. In dit deel komt Spinoza nog niet voor; ik ben benieuwd of dat in het tweede deel wel het geval zal zijn (hetgeen toch zou moeten).
Om de zoveel tijd ging eens kijken of dat tweede deel al op komst was. Afgelopen donderdag deed ik dat voor het eerst sinds ruim een jaar weer (had ik een voorgevoel?) en zag dat er nog niets over te vinden was. Bij het NIOD was al geruime tijd te lezen: “De dubbelbiografie Jaap en Ischa Meijer: een joodse geschiedenis 1912-1956 / Ischa en Jaap Meijer: een joodse geschiedenis 1956-1995 over vader en zoon verbindt de individuele- en familiegeschiedenis van twee recalcitrante en creatieve Nederlandse Joden, en de breuk en continuïteit tussen twee generaties, met de collectieve geschiedenis van de Joden in Nederland in de twintigste eeuw.” En verderop:
In deel twee zet Jaap Meijer, met zijn vrouw Liesje Voet naast zich, zijn duizelingwekkende historische productie voort, en ontpopt hij zich bovendien tot de dichter Saul van Messel. Ischa Meijer zal het bitterzoete genoegen smaken als journalist, interviewer, (toneel)schrijver en ‘fenomeen’ zijn bewonderde én gehate verwekker steeds vaker aan geduid te zien als ‘de vader van Ischa’.
Het leven van zowel Jaap als Ischa (die nog geen twee jaar na zijn ouders zal sterven) is met vele draden verbonden met de herinnering aan de Shoah, met Israël en de ambivalente gevoelens en controverses met betrekking tot de Joodse staat, met nieuwe verschijningsvormen van antisemitisme en sarcasme tegenover een te sterke benadrukking van ‘het Joodse leed’.
Beiden drukten, ieder op geheel eigen wijze, een stempel op de Joodse geschiedenis en cultuur. Ze bleven creatief – en recalcitrant. Tot een verzoening zou het niet komen.

vrijdag 20 juli 2018

Quiz Princeton University Press: Which Heretic are You? - @Spinoza


Princeton University Press, de uitgever van Steven en Ben Nadler’s Heretics, “a graphic novel account of the seventeenth-century thinkers who challenged the authority of church and king—risking excommunication, imprisonment, and even execution—to lay the foundations of modern philosophy and science,” plaatste een kleine enquête op z’n site met de vraag
“But which of these radical philosophers would you have been? Take our quiz and find out…”
De uitkomst van deze blogger was uiteraard: 

donderdag 19 juli 2018

Latijn-Duitse Ethica-uitgave van Meiner Verlag voor Jubileumprijs van €15 - #spinoza


De Duitse Philosophische Bibliothek werd opgericht in 1868 en kwam later terecht bij Meiner Verlag für Philosophie. Dit jaar bestaat deze serie filosofische teksten dus 150 jaar. Bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan zijn de prijzen van twaalf werken naar €15 verlaagd - daaronder Spinoza's Ethica - tweetalig Latijn-Duits, in vertaling van Wolfgang Bartuschat. Ik heb in de afbeelding  (die naar Meiners website brengt) de oude prijs toegevoegd.

 

Die Sonderedition zum 150jährigen Bestehen der Philosophischen Bibliothek umfasst bedeutende Werke aus allen Epochen der Philosophiegeschichte sowie das nun in Festeinband vorliegende Kompendium „Disziplinen der Philosophie“ sowie das „Wörterbuch der philosophischen Begriffe“ zum Jubiläumspreis von je 15 Euro:

Alweer een grafische visualisering van de Ethica op internet gebracht. ‘Digitalspinozism’ is in opmars - #spinoza


De axiomatische opzet van de Ethica heeft al heel wat ICT-onderlegden uitgedaagd om die structuur in kaart en in beeld te brengen.

Via deze tweet feliciteert Boston College Philisophy PhD student Jack Bagby met het gereedkomen van zijn website "Mapping Spinoza's Ethics" op ethica.bc.edu/#/
Die website biedt diverse visualiseringen van de argumentatieve structuur van de Ethica. Als dat met en geavanceerd dataverwerkingsprogramma is gedaan kun je daarmee ‘indrukwekkende’ grafische voostelling in dit geval ook 3D aanbieden. Ik zet ‘indrukwekkende’ tussen aanhalingstekens, daar ik het nut ervan niet inzie. Alles wat verder gaat dan snel en duidelijk laten zien welke elementen (definities, axioma’s en stellingen) voorafgaan (hier Parent Elements) en welke nakomen/volgen (hier Child Elements) is in mijn ogen niet meer dan spelen en imponeren.
[Zie hoe op deze Facebook-pagina de 'baas' van het project op 26 mei 2016 gefeliciteerd werd met het binnenhalen van een subsidie ervoor.]

Er was al ethics.spinozism.org/ van Torin Doppelt, PhD, van wie ik de term ‘digitalspinozism’ leerde.
En er was al SpinozaBase van Baptiste Mélès. En er is méér.

Justin Weinberg bracht op zijn website het bericht iets enthousiaster (hoewel ook met een voorbehoud wat betreft de 3D-presentatie). Iemand die zich jaren terug met iets vergelijkbaars heeft bezig gehouden reageert met: "the work being done by Mr. Bagby looks fantastic! I always loved the architectural nature of Spinoza and am so excited to be able to SEE it now. Bravo, sir!"   

 

Vandaag 344 jaar geleden verscheen ‘t Placaet van den Hove van Hollandt tegen o.a. de TTP van #Spinoza


Om ons te herinneren.

Op 19 juli 1674 werd uitgevaardigd het “Placaet van den Hove van Hollandt, tegens de Sociniaensche Boecken Leviathan en anderen”, te weten het Tractatus Theologico Politicus. Van Spinoza is geen reactie hierop bekend.


Uit: Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonantien ende edicten van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ende van de Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; midtsgaders van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt. [..] Derde deel. In 's-Graven-hage: By Jacobus Scheltus, Ordinaris Drucker etc., 1683 – books.google [bovenste deel genomen van het Spinozaweb dat het onderste deel niet geeft]

woensdag 18 juli 2018

Morgen in Bonn "Tag der Kippa" vanwege de antisemitische aanval op #Spinoza Scholar


De berichtenstroom n.a.v. de antisemitische aanval van Yitzhak Melamed [cf. blog] houdt aan. En de affaire zelf lijkt ook tot almaar grotere proporties aan te zwellen. The Voice of the Orthodox Jewish Community bracht eergisteren het bericht dat eindigde met:
Herbert Reul, a local German government minister, also apologized to Melamed, and said, “We will not allow Jews to be persecuted once again in Germany,” according to Deutsche Welle .

The Times of Israel schrijft vandaag
“In October, Melamed will return to Germany. And he’ll be wearing his kippah, just as he always has. He will not let a string of anti-Semitic attacks there — including the one that set off his ordeal — deter him.
“There’s the question of the current situation in Germany, when people are afraid of going with the kippah,” he told JTA in a phone interview Tuesday. “I don’t understand how people are willing to tolerate that.”
De General Anzeiger liet gisteren weten:

Nach dem antisemitischen Angriff auf den jüdischen Professor Yitzhak Melamed möchte Oberbürgermeister Ashok Sridharan ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegen wachsenden Antisemitismus setzen. Am Donnerstag, 19. Juli, findet daher um 15 Uhr vor dem Alten Rathaus auf dem Marktplatz ein "Tag der Kippa" statt, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Die Veranstaltung war ursprünglich für den kommenden November geplant, nach der Attacke am Hofgarten findet dieser in Abstimmung mit der Jüdischen Gemeinde nun vorher statt. "Niemand, keine Bonnerin und kein Bonner und erst recht kein Gast, sollte sich in unserer Stadt vor Tätlichkeiten fürchten müssen, auch nicht wegen eines religiösen Symbols", so Sridharan.

 Bij zijn lezing bij 't "Colloque International Spinoza France États-Unis in Parijs op 3 juni 2016 droeg Yitzhak Melamed een kippa (anders dan een jaar later in Hamburg, cf. blog).

Italiaanse vertaling van Karl Jaspers' Spinoza met alweer een nieuwe editie - #spinoza

26 februari 2018 wees ik erop dat "Karl Jaspers' Spinoza in 't Italiaans vertaald" was. Nu al, nog geen vijf maanden later, brengt uitgever Castelvecchi een nieuwe editie uit met een andere cover. Die Italianen vreten Spinoza.