zondag 15 december 2019

Carl Gebhardt, Johannes Monnikhoff en #Spinoza [2]

In vervolg op het blog Carl Gebhardt, Johannes Monnikhoff en Spinoza [1] laat ik hier zien dat de in 1925 door Carl Gebhardt verzorgde Spinoza Opera (in 4 banden uitgegeven door C. Winter in Heidelberg)  door Google gescand gedigitaliseerd staan bij de Bodleian Libraries, University of Oxford. Om daar sneller toegang toe te vinden, maak ik daar een aparte pagina van (cf. straks de rechter kolom). Hier gaat het me om het eerste deel

Voorafgaande een de Korte Verhandeling, brengt Gebhardt de
"Korte Schetz der verhandeling van Benedctus de Spinoza, over God, den mensch, en deszelfs welstand. Bestaade in twee deelen met een anhangzel ager't zelve."
Die Korte Schetz is echter niet van Spinoza, maar van Johannes Monnikhoff.
Ik zie dit als nogal en blunder: De Opera Spinoza beginnen met een tekst van Monnikhoff.
Ik had hier over het blog van 24-11-2012: De "Korte Schetz" is géén tekst van Spinoza. Daarin bracht ik de achtergrond en had ik die 'Korte Schetz' ook opgenomen, wat ik hier dus niet nog eens doe.

donderdag 12 december 2019

Vandaag geüpload video over City Center Apartment #Spinoza The Hague


Carl Gebhardt, Johannes Monnikhoff en #Spinoza [1]

In vervolg op het blog van 7 december 2019: "Monnikhoff, Johannes (1707-87) - bestrijder van Spinoza [een aanvulling]" wil ik in dit en een volgend blog laten zien hoeveel aandacht Carl Gebhardt besteedde aan deze Monnikhoff.
In 1925 publiceerde Carl Gebhardt de Spinoza Opera in vier delen, In het eerste deel bracht hij de Korte Verhandeling, ook het manuscript van Monnikhoff. Daarover in een volgend blog meer.
Een jaar later bracht hij

Johannes Monnikhoff, “Beschrijving van Spinoza's leeven”, in: Chronicum Spinozanum, IV (1926), pp. 201-219.
Ik haal hier zijn toelichting in de laatste alinea naar voren; daarna breng ik het hele artikel:
Johannes Monnikhoff (1707-1787) , Stadtchirurg von Amsterdam, hat seiner Kopie der Korte Verhandeling, die sich heute als Handschrift Nr. 75 G 16 in der Koninklijke Bibliotheek in 's-Gravenhage findet, eine kurze Lebensbeschreibung Spinozas vorangestellt, die sich im wesentlichen auf Colerus stützt, aber auch Bayle und Kortholt verarbeitet, den Briefwechel Spinozas benutzt und einige andre in ihr citierte Bücher (Goeree, Bekker, Roukema, Bos) verwertet. Urkundlichen Wert erhält Monnikhoffs Compilation dadurch, daß einige im 18. Jahrhundert gerade noch lebendige Tradition (über Spinozas Elternhaus, über seinen Ouderkerker und Rhijnsburger Aufenthalt, über seine Wirte und seine Freunde) in ihr aufbewahrt ist. Dies mag es rechtfertigen, daß die Lebensbeschreibung, die bis heute als Ganzes noch unpubliciert ist, hier zum Abdruck gelangt, damit diese schon publicierten Stellen urkundlichen Wertes in ihrem Zufammmenhange zur Geltung gelangen mögen. C. G.

De nieuwe cover van #Spinoza, het magazine van de VFVO

De Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO) geeft voor haar leden het magazine Spinoza uit. Dat kreeg recent deze nieuwe cover:

maandag 9 december 2019

Aldo Di Giovanni schreef weer over de Christus-leer van #Spinoza

Al 3x schreef ik over Aldo Di Giovanni die zijn levenswerk schijnt te maken van het propageren van hoe Spinoza over Christus schrijft:

Het blog van 12-08-2014 Weer boekje over Christus in het werk van Spinoza [Aldo Di Giovanni, SPINOZA Chemistry, Christ & Salvation. CreateSpace Independent Publishing Platform, May 15, 2014]

In het blog van 14-05-2015: Wat moet een Spinozist met 'Hemelvaart'? [Over- onder meer
Aldo Di Giovanni's, The Mind of Christ. the Making of Personal Holiness - John, Paul and Spinoza. CreateSpace Publishing, april 2015]

Vervolgens het blog van 5 maart 2018: Spinoza vijfde evangelist of toch minstens “een Christelijck philosoph”? Daarin gaf ik uitgebreid aandacht aan en kritiek op Di Giovanni's werk.

zaterdag 7 december 2019

Maart 2020 verschijnt - vertaald, ingeleid en toegelicht door Maarten van Buuren - #Spinoza: Politiek traktaat

In het blog van 5 juli 2019 schreef ik: "Dat Maarten van Buuren het komende seizoen bezig gaat met Spinoza's Politiek Traktaat, zoals in september 2019 in het Centre Erasme, School voor filosofie in Zuid-Frankrijk, weten we uit het blog van 4 december 2018 [zie aldaar reactie; cf. ook Boomfilosofie]. Van Buuren vertaalt/de het Politiek Traktaat, dus dat zal wel als boek verschijnen. Zo geeft hij vanaf 5 oktober 2019 op een reeks zaterdagen een cursus over Spinoza's Politieke filosofie bij de Spinoza Kring Soest, en vanaf 28 oktober bij Filosofie in Den Haag." Welnu

op 12-03-2020 verschijnt bij Anbo/Athos, vertaald, ingeleid en toegelicht door Maarten van Buuren Spinoza: Politiek traktaat - 384 pagina's

[De uitgever:]
Het Politiek traktaat is Spinoza’s antwoord op de problemen van zijn tijd. Na het rampjaar 1672 bevond Nederland zich in grote moeilijkheden. In de loop van de zeventiende eeuw was ons land telkens veranderd van staatsvorm: van een republiek onder leiding van raadspensionarissen tot een quasimonarchie met stadhouders die via staatsgrepen aan de macht waren gekomen en vice versa.

In het Politiek traktaat pleit Spinoza voor een duurzame en stabiele staatsvorm berustend op een mengvorm van monarchie, aristocratie en democratie, waarbij de verderfelijke uitersten van monarchie en democratie in evenwicht worden gehouden door een dominante aristocratie. Spinoza beroept zich daarbij op geschriften van hugenoten die in navolging van Calvijn de voorwaarden formuleerden waaronder een volk in opstand mag komen tegen zijn vorst, waarna het land zich kan ontwikkelen tot republiek.