zaterdag 19 januari 2019

Filosofie Magazine brengt i.s.m. Het Zuidelijk Toneel video's: Vraag het #Spinoza


Gisteren werd door Filosofie Magazine i.s.m. Het Zuidelijk Toneel (HZT) een viertal video’s naar Youtube gebracht, waarop (met een irritant muziekje op de achtergrond) acteur Han Kerckhoffs, die vanaf eind deze maand met het ZHT Spinoza zal opvoeren [cf.], zijn stem leende om Spinoza vragen te laten beantwoorden. Als men een deskundige had laten meekijken, zou zo'n fout met "Deus cive natura" in de tweede video niet gemaakt zijn.
1 2 3 4

Italiaanse Ethica-uitgave van #Spinoza [om de cover]


Bento de Spinoza, Etica. Dimostrata secondo l'ordine geometrico. Traduzione di Sossio Giametta. Introduzione di Salvatore Natoli. Editore: Bollati Boringhieri, 1959, 1969, 1981, 2006 [voor deze edities en covers cf.], 2018 met deze cover [cf.]

Er lijkt voor deze recente cover gebruik te zijn gemaakt van de door mij in 2008 op internet gebrachte uitsnede van het Opera-portret met weglating van de achtergrond.

vrijdag 18 januari 2019

Eugene Marshall - met specialiteit #Spinoza - wiste zijn pagina bij academia.edu

Eugene Marshall leest het voorwoord van deel 3 van de EthicaVan hem is:
Eugene Marshall, Spiritual Automaton: Spinoza's Science of the Mind. Oxford University Press. 2013
Cf PDF review door Steph Marston. Cf. PDF review Alex Silverman op academia.edu. Cf. review door Matthew J. Kisner op NDPR.

Op zijn pagina bij google.sites schreef Eugene Marshall nog “I am also an area editor at Academia.edu.” Maar zojuist ontdekte ik dat hij zijn Academia.edu-pagina heeft gewist. Verwijzingen als in het blog van 2 mei 2018 over hem, werken dan niet meer. Irritant. Waarom hij dit deed, weet ik niet. Ik weet dat er een poos geleden een actie tegen academia.edu is gevoerd daar het te monopolistisch en zelfs commercieel zou zijn, maar of zijn wissen daarmee te maken heeft, weet ik niet.
Op en via zijn pagina bij PhilPeople heeft hij nog wel enige PDF’s, maar beduidend minder dan hij via Academia.edu gaf. Type maar eens in Google “Eugene Marshall + acacemia.edu” en je krijgt nog te zien wat daar zoal stond.
Ik meld hier nog even zijn artikelen op PhilArchive:
Eugene Marshall, "Spinoza on Evil." Chapter 15 in: Daniel Robinson (Ed.), The History of Evil. Volume III: The History of Evil in the Early Modern Age (1450-1700), Routledge [Acumen Press], 2018. PDF op PhilArchive.

Eugene Marshall, “Spinoza on the problem of akrasia.” In: European Journal of Philosophy 18 (1): 41-59. 2010. PDF op PhilArchive.
Eugene Marshall, ‘Spinoza's Cognitive Affects and Their Feel’. In: British Journal for the History of Philosophy 16(1):1-23 · February 2008. PDF op PhilArchive
Eugene Marshall, “Adequacy and Innateness in Spinoza." In: Oxford Studies in Early Modern Philosophy 4 51-88. 2008. PDF op PhilArchive

 

donderdag 17 januari 2019

#Spinoza’s teleologie-kritiek. Is Spinoza 'volkomen verstoken van teleologie'? *


Spinoza enjoys a widespread reputation as
the early modern philosopher who makes
the most thoroughgoing and principled
attack on teleology. [Martin Lin, cf. onder]


Let wel: de term 'teleologie' kende Spinoza nog niet: dat is een 18e eeuwse uitvinding (geïntroduceerd door Christiaan Wolff in 1728).**)

Een recent artikel van Melamed, waarop Ferdie Fluitsma mij wees (waarvoor mijn dank), werd voor mij aanleiding om de secundaire Spinoza-literatuur over “Spinoza en teleologie” hier bijeen te brengen. Ik breng de relevante publicaties zoveel mogelijk op datum van verschijnen en – waar mogelijk – met een link naar waar de tekst te lezen is [wat in elf van de negentien teksten het geval is].

De belangrijkste plaats waar Spinoza tegen het bestaan van doeloorzaken in God of de natuur spreekt, is zoals bekend in de Appendix van deel I van de Ethica. Bij al wat gebeurt, spelen alleen voorafgaande bewerkende oorzaken en spelen doelen absoluut geen rol.
Spinoza's punt: hoe kan een doel, dat op z'n best pas gerealiseerd kan worden aan het eind van een proces, causaal verantwoordelijk zijn voor dit proces?
Dit gold voor hem ook voor menselijk handelen – d.w.z. ook in het geval van willen, wensen en verlangen (we verlangen niet naar iets omdat het goed is - en zo ons doel kan zijn -, maar we noemen iets goed, omdat we ernaar streven).

Waarschijnlijk omdat dit als contra-intuïtief wordt ervaren en niet alleen gewone mensen maar ook filosofen uitgaan van hun fenomenologische ervaring dat we als mens wél doelen nastreven en een wil ervaren, is het dat deze metafysische benadering van Spinoza zo vaak ofwel bekritiseerd werd, ofwel dat men probeert aan te tonen dat Spinoza het niet zo ernstig meent en via zijn leer van de conatus toch meer doelgerichtheid introduceert. En dat heeft geleid tot veel studies, die ik hierna opsom.

Gelukkig geen wassen beeld van #Spinoza in het Spinozamuseum...

… zoals van Kant in Kaliningrad [foto van hier]

woensdag 16 januari 2019

Zal op de publieksdag “Vrijheid en Vervolging” ook #Spinoza aan bod komen?


Op het affiche alvast wel: met de verbeelding van de moordaanslag op Spinoza, waarbij de achtergrond met de verkeerde locatie is weggelaten [cf. blog van 26-10-2010].
Maar de titels van de lezingen geven niet veel aanleiding om ruimte te vermoeden voor Spinoza in het thema Vrijheid en Vervolging: Tolerantie in Vroegmodern Europa.
Veer méér informatie over de Publieksdag op de website van de Werkgroep Zeventiende Eeuw en de website van het Utrecht Centre for Early Modern Studies.

21e eeuws antwoord op 17e eeuwse #Spinoza vanuit 13e eeuwse Thomas