vrijdag 30 juni 2017

Nawoord uit het “Spinoza-Brevier” van Arthur Liebert


Willy Schuermans heeft in vier afleveringen op zijn weblog Spinoza Kring Lier, een vertaling gebracht van het Nawoord dat Arthur Liebert aan zijn Spinoza-Brevier dat in 1912 in Berlijn werd gepubliceerd , toevoegde (1). Arthur Liebert was een neokantiaan met een warm hart voor Spinoza, schrijft Schuermans In het blog dat ik 03-01-2013 over Arthur Liebert en zijn Spinoza Brevier schreef had ik een link naar de tweede editie van 1918. Daarin en in de derde editie van 1933 was geen sprake meer van een Nawoord (daarin werd alles wat Liebert te zeggen had blijkbaar in de Inleiding gezegd).

Zijn Nawoord vond Schuermans (en ik met hem) “nog steeds het lezen waard hoewel Lieberts Duitse tekst hier en daar zinnen bevat die je drie maal moet lezen om je weg te vinden…. 'een ware volgeling van Kant maar geen poëet' (naar Pushkin).
Ik vind het niettemin de moeite om dit vergeten Spinoza-nawoord opnieuw onder de aandacht te brengen van mijn lezers.” En ik van de mijne... Daarom neem ik het hier onder als één tekst over. Zie hier de links naar Schuermans blogs:
1, 2, 3, 4.

donderdag 29 juni 2017

Over het recente artikel van Henk Keizer


Al jaren wist ik dat het volgende artikel van Henk Keizer eraan zat te komen, ik had concepten gezien en daarover opmerkingen kunnen maken; het Tijdschrift voor Filosofie had echter erg lange tijd nodig om het eindelijk te plaatsen. Maar, zoals ik in het blog van  26 juni meldde, nu is het er dan eindelijk: het artikel van
Henk Keizer, “Spinoza: Zijn essenties van particuliere dingen eeuwig?” In:  Tijdschrift voor Filosofie, Volume 79, # 1, 2017, p. 57 – 87.


Er is een bijzondere band tussen dit artikel en Spinoza.blogse.nl. In voetnoot is te lezen: “Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van een discussie die in oktober-november 2014 plaatsvond op Spinoza.blogse.nl.”

Van hoelang  geleden al  dateert die discussie! Veel huidige bezoekers van dit blog zullen daar geen herinnering aan hebben. Ik herinner me de discussies die ik met Henk Keizer had , discussies die tot hevige botsingen aanleiding konden worden (waaraan ik geen goede herinneringen bewaar). Vele passages in dit artikel doen aan reacties op mijn blogs herinneren. Ik had in het vorige blog aangegeven dat ik nog eens op het artikel terug wilde komen. Ik zal mij terughouden en in mijn bespreking van dit artikel proberen die vroegere botsingen niet opnieuw op te roepen. Maar ik zal toch op een aantal m.i. kwestieuze zaken moeten wijzen.


Spinoza.blogse.nl staat nu in definitieve vorm gearchiveerd

Per heden is het blog waarop ik bijna tien jaar nieuws en meningen over Spinoza, Spinozisme en Spinozana heb gebracht door Leon Kuunders gearchiveerd. Nu is dat gebeurd tot en met de laatste blogs en reacties. Het archief (ofwel de backup) is te vinden op blog.despinoza.nl/
Dit is nu in z'n definitieve vorm. Hieraan verandert niets neer. Op 1 juli, overmorgen dus, komt er definitief een einde aan  Blogse.nl
 
                 
                                                              [Spinoza-karikatuur via dit blog]   

Dat mijn bovenstaande reconstructie (van de rechterzijde) goed geslaagd was, blijkt uit deze illustratie links die gegeven werd bij de mededeling van wie hij was: Ilustración de Juan Satiri para el cartel de convocatoria del 1er. Coloquio del Seminario Spinoza Mx, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (junio 2017). ..[cf.]

dinsdag 27 juni 2017

Spinoza vergeleken met de Bhagavad-gita

In een reeks vragen en antwoorden wordt op de Temples in India in de rubriek "Dialectisch Spiritualisme, V Rationalisme" Spinoza's filosofie vergeleken met de Bhagavad-gita. Wel interessant  om mee te maken hoe Spinoza zowel juist als onjuist gekend wordt in een dergelijke vergelijking.


maandag 26 juni 2017

Nieuw artikel van Henk Keizer in Tijdschrift voor Filosofie

Henk Keizer heeft er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het eerste nummer van het Tijdschrift voor Filosofie van de jaargang 2017 verschenen of staat op het punt te verschijnen: de website van het tijdschrift meldt het nog niet, die van de uitgever, Peeters online Journals, toont het al wel:

pages 57 - 87: KEIZER, Henk, "Spinoza: Zijn essenties van particuliere dingen eeuwig?"

Hier neem ik de samenvatting  over: Abstract : The important conclusion of this article is that essences of singular things are not eternal in the sense of being distinctive eternal modes, as is generally held by Spinoza scholars. Both the essence and the existence of singular things are eternal in the sense that they are comprehended in God’s eternal nature, that is to say, in the sense that they follow necessarily from that nature. The second conclusion is that the essence and the existence of things are inseparable. There are no essences of things when things do not exist. Another conclusion regards the meaning of ‘formal essence’. It is argued that the formal essence of a thing is the essence of a thing that formally follows from an attribute. It is not in any sense opposite to the actual essence of a thing. The formal essence is simply the actual essence of a thing that formally follows from an attribute.

Hieraan is duidelijk te zien dat Henk met dit artikel een zware knuppel in het hoenderhok van Spinoza scholars gooit. Binnenkort hoop ik nader op het artikel in te gaan
- nu gaat het me alleen even om dit nieuws.
Want 'nieuws' is het zeker: zo vaak verschijnt er niet een diepgravend artikel van een Nederlandse Spinozakenner over een aspect van Spinoza's filosofie.

Interessant is in voetnoot te lezen: "Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van een discussie die in oktober-november 2014 plaatsvond op Spinoza.blogse.nl."

donderdag 8 juni 2017

Opnieuw beginnen

Dit blog is de voortzetting van http://spinoza.blogse.nl/
de provider van Blogse stopt er plotseling mee - liet weten:
Beste bezoeker/gebruiker, Blogse.nl zal per 1 juli 2017 ophouden te bestaan. De grote hoeveelheden spam en de verantwoordelijkheden en tijd die het meebrengt om een platform als Blogse.nl te laten draaien kunnen niet meer worden opgebracht. Helaas, maar waar. Tot 1 juli 2017 heb je dus nog de tijd om je weblog over te zetten naar een andere provider

Deze Spinoza-blogger zag dit vier jaar geleden al aankomen en gaat nu dus verder bij dit al lang geleden voorbereide blog bij Blogspot.nl

Zie hierna hoe Spinoza.blogse.nl tóch bewaard en bereikbaar blijft: