TTP in 't Latijn & Robert Willis's vertaling van de TTP

Theologico-Political Treatise  (1862)  by Benedictus de Spinoza, translated by Robert Willis (1799-1878) op wikisource. Cf. ook books.google

Cf. blog van 11-05-2011: Robert Willis (1799–1878) als vertaler van Spinoza minder geapprecieerd

Hier bewaar ik ook de link naar de plaats waar de TTP in het Latijn op internet te vinden is, n.l. bij Spinozaetnous

Geen opmerkingen:

Een reactie posten