maandag 30 april 2018

Michel Juffé geeft een overzicht van Franse "vrienden van Spinoza" - #spinoza


Michel Juffé [van Sigmund Freud – Benedictus de Spinoza, Correspondance, 1676-1938, 2016, cf. blog; en Café-Spinoza, 2017, cf. blog] had 14 april 2015 op iPhilo een eerste artikel over Les vrais amis de Spinoza, waarin hij - naast zichzelf - nog zeven Franse filosofen beschreef die zich diepgaand met Spinoza bezig hielden/houden.
Aan de bij het artikel geplaatste overzichtsfoto heb ik die van de uitvoerig besproken Charles Ramond toegevoegd. Het is het eerste van drie artikelen "sur les vrais amis et les faux amis de Spinoza."
Pierre-François Moreau en Chantal Jaquet zullen dus nog wel aan bod komen, mag je verwachten.

Frank Lucash over de relatie tussen het eindige en oneindige bij Spinoza - #spinoza


De in de titel genoemde relatie is een thema dat in de geschiedenis van het Spinozisme en ook op dit blog voortdurend aan de orde was en is. Nu stuitte ik  recent op d titel van een artikel van dr. Frank Lucash dat ik graag zou willen lezen, maar nog niet kon vinden.
Dr. Frank Lucash, Associate Professor Emeritus van de University of Nevada, “has been mainly [working] on the philosophy of Baruch (Benedict) Spinoza. He has given presentations at meetings in Chicago, Jerusalem, and San Francisco and has published on many aspects of Spinoza's philosophy, such as mind/body, freedom, substance, intuitive knowledge, immanence, existence and essence, eternity of the mind, good and evil, etc. [Cf.]
De Duitse Spinoza Bibliografie vermeldt wel 20 titels van zijn hand, waaronder niet de volgende:
Frank Lucash, “Spinoza's Philosophy of Immanence - Dogmatic or Critical?” In: The Journal of Speculative Philosophy, New Series, Vol. 8, No. 3 (1994), pp. 164-178
Frank Lucash, “On the finite and infinite in Spinoza.” In: Southern Journal of Philosophy 20 (1):61-73 (1982) [cf. Wiley Online Library].
Bij Wiley Online Library is van dit laatste artikel de eerste pagina te vinden waarin hij de problematiek duidelijk formuleert. Hieronder neem ik die pagina over.
Ik zou dat artikel wel willen lezen, maar mijn abonnement bij de Koninklijke Bibliotheek verschaft ‘t mij niet. Dus als een van de bezoeker van dit blog het mij kan bezorgen (via het e-mailadres van dit blog rechtsboven) dan zal ik hem of haar zeer dankbaar zijn – zoals alleen vrije mensen dat tegenover elkaar kunnen zijn, volgens Spinoza.
PhilPapers geeft nog meer titels. Kortom, dr. Frank Lucash publiceerde veel over Spinoza. Opmerkelijk dat ik hem in de Spinoza-literatuur niet eerder tegenkwam. *) 
 

zondag 29 april 2018

Jan Knol’s "Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden voor iedereen" kreeg 4e druk - #spinoza


Via de website van Paul Delfgaauw, "Van goden en mensen", verneem ik dat de Wereldbibliotheek onlangs een vierde herdruk heeft doen uitkomen van het boekje Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden voor iedereen, van de in 2016 overleden Jan Knol. Bij de Wereldbibliotheek is dat niet te vinden, wel dat het leverbaar is [cf.].
Delfgaauw gaat in zijn blog van 27 april 2018, “Spinoza in gesprek met Jezus”, uitgebreid in op de fictieve dialoog tussen Jezus en Spinoza die Knol aan het eind van dat werkje aanbiedt.
Het is een mooie aanleiding om Jan Knol weer even in herinnering te roepen. En het is voor mij tevens een aanleiding om dat boekje nog eens uit de kast te halen en na te gaan of ik er zoveel jaren na mijn bespreking (die ik in 2007 plaatste op een site die niet meer bestaat), anders over die dialoog (waar ik me toen niet zo in kon vinden) ga denken. En dat doe ik: nu zie ik er een prima schets in. Dank aan Paul Delfgaauw.

 

zaterdag 28 april 2018

Proef hoe diep in Hegel Spinoza schuil gaat – ervaar wat Hegel deed met “& determinatio negatio est” - #spinoza


Om een inruk te krijgen van wat Hegel deed met het adagium dat hij uit Spinoza opdiepte – uit diens brief aan Jarig Jelles van 2 juni 1674, waarin Spinoza schreef “& determinatio negatio est” [cf. blog van 09-03-2016] - waarvan Hegel maakte: “omnis determinatio est negatio”, moet je de volgende video bekijken.
Gisteren plaatste Philosophy Tube deze video op Youtube: Intro to Hegel (& Progressive Politics). This video explains the work of Hegel and Frantz Fanon, and explores how the Master & Slave Dialectic can help us understand identity politics.

Steven Nadler geeft in de Times Literary Supplement een impressie van Spinoza - #spinoza


Beroemd is de typering van Alfred North Whitehead (1861-1947) die hij gaf in Process and reality (de boekuitgave van de Gifford lectures die hij gaf in 1927-28) dat de Europese filosofische traditie bestond uit een serie voetnoten bij Plato [zie hier die tekst via books.google].
Op 17 augustus startte de Times Literary Supplement een rubriek "Footnotes to Plato", "appraising the works and legacies of the great thinkers and philosophers," die onregelmatig verschijnt. Er kan tussen de afleveringen een week zitten, maar ook meer dan een maand.
De eerste in de rubriek was Jean-Jacques Rousseau [17 augustus 2017], daarna volgden Arthur Schopenhauer [24 augustus 2017], Ludwig Wittgenstein [10 oktober 2017], Niccolò Machiavelli [19 oktober 2017], Hannah Arendt [7 september 2017], Jean-Paul Sartre [24 oktober 2017], Erwin Schrödinger [24 november 2017], Karl Jaspers [20 december 2017], Quine [9 januari 2018], Thomas Kuhn [17 januari 2018], Julia Kristeva [29 januari 2018], John Stuart Mill [13 februari 2018], Friedrich Hayek [23 maart 2018], Kurt Gödel [20 april 2018].
Als 15e in de reeks was deze week, 27 april 2018, Spinoza aan de beurt: "Spinoza’s philosophy of freedom" - "Steven Nadler explores the ‘evil opinions’ and radical ideas of Baruch de Spinoza." [Cf.] 

Vaste bezoekers van dit blog lezen daar niets nieuws, maar krijgen een gedegen algemeen ± ‘lemma’ over Spinoza - hetgeen nooit weg is.
Jammer vind ik het wel dat Nadler niet ingaat op de titel van de rubriek en zich afvraagt of die wel van toepassing is op Spinoza. Ik ben het wat Spinoza betreft bepaald niet eens met die typering van Alfred Whitehead (die zelf nog niet aan de beurt kwam in die rubriek van de TLS). Spinoza heeft zo’n fundamenteel andere filosofie dan Plato dat die “een voetnoot bij Plato” noemen als een schromelijke minachting overkomt die zeker schrobbering-waardig is.

Deze week verscheen boek van Henri Atlan over Spinoza en de hedendaagse biologie - #spinoza

Al eerder schreef Atlan erover dat Spinoza’s filosofie uiterst geschikt is bij het leren kennen en begrijpen van de biologie, zoals blijkt uit dit blog van 26-03-2014: Henri Atlan (1931) en "zijn radicale, compromisloze spinozisme."

Vooral in het zesde hoofdstuk, “A Spinozist Perspective on Evolution and The Theory of Action: From Analytic Philosophy To Spinoza”, in zijn The Sparks of Randomness [Vol. II, Stanford University Press, 2013] kwam dit tot uiting. Inmiddels heeft hij e.e.a. verder uitgewerkt in het boek dat deze week verscheen:

Henri Atlan, Cours de philosophie biologique et cognitiviste. Spinoza et la biologie actuelle. Odile Jacob, 25 avril 2018 - 640 pages - books.google

Naar aanleiding hiervan zal er op woensdag 16 mei van 16:00 – 18:00 uur aan de Universiteit van Durham in het Ver. Koninkrijk een seminar "Psycho-Physical Causations" worden gegeven waarop Atlan zal spreken over Spinoza’s Ethics, Part III, Proposition 2: “The body cannot determine the mind to thinking, and the mind cannot determine the body to motion, to rest, or to anything else (if there is anything else).” The seminar will include the response of Dr. Michael Mack (Durham University) and a Q&A. [Cf., cf. en cf.]

 

vrijdag 27 april 2018

Over een week verschijnt van Denys Moreau, “Spinoza. Un Kif Compliqué” - #spinoza


Denys Moreau geeft zijn lezing van Spinoza’s Ethica in de vorm van tekeningen. Weer eens wat anders.

donderdag 26 april 2018

"Voor Spinoza is elke les een godsdienstles" [aldus Lazarus.nl] - #spinoza


Lazarus.nl, noemt zich "hèt online platform voor progressieve christenen,” en "zoekt nieuwe woorden en manieren om te geloven. Wij zijn (nu nog) een online magazine, een bieb, een Mensen van de Weg traject en een tour." De website ziet er behoorlijk ‘gelikt’ uit. Er zal ook een relatie met de EO zijn, gezien het logo van de EO onderaan de website.
Een van de dingen die vanuit die omgeving worden gedaan is het maken van korte kunstige video’s over allerlei thema’s die op Youtube wordt gezet [cf. hun kanaal bij Youtube].
Een jaar geleden, op 25 apr. 2017 begon de redactie een reeks korte filmpjes: Filosofen over God, immers: “De grootste denkers in onze geschiedenis konden niet om God heen.” Aflevering 1: een kennismaking met de God van Nietzsche. Dezelfde dag kwam ook Plato, “de vader van alle filosofen,” aan de beurt.
De derde video in de reeks Filosofen over God verscheen op 12 mei 2017 en ging over Baruch Spinoza: “Wij kennen Baruch Spinoza als groter denker, maar in zijn tijd vonden ze hem een enorme ketter. Hij kreeg zelfs een banvloek om zijn gedachten over God.” Ik vind het een redelijk geslaagde impressie en ontleende er de titel voor dit blog aan: "Voor Spinoza is elke les een godsdienstles." Ik haal de korte video hier naar binnen.Op de pagina over Spinoza op de website (te vinden onder ’t menu ‘trends’, doorbladeren naar de 11e pagina) staat deze video en is er een tekst over Spinoza, waarin een paar merkwaardige dingen staan: Johan de Witt is weer zijn vriend…. en “Bekendste boek (en beste voor beginners): Ethica.”

Er kwamen video’s over Pascal, Descartes, Leibniz, Schopenhauer, Kant, Newton, Sartre en vele anderen; de recentste is van 15 mrt. 2018 en gaat over Hannah Arendt.

Het Spinozisme fraai gesymboliseerd - #spinoza


Door de Grupo de investigación sobre Spinoza y el spinozismo, gevestigd in Buenos Aires [cf. website], wordt in augustus 2018 een internationale bijeenkomst georganiseerd over het lezen van Spinoza: Encuentro Internacional “LEER A SPINOZA” 2018
Voor het affiche van de bijeenkomst heeft iemand heel ingenieus zeker 6 afbeeldingen van Spinoza in elkaar geknutseld. Ik zie erin een majestueuze symboliek van het SPINOZISME, waarbij immers zo ongeveer iedereen zijn of haar eigen Spinoza kent. Knap gedaan.

 

Jammer dat er dan een foutje insluipt: voor meer informatie wordt men verwezen naar https://grupospinoza@wordpress.com/ wat moet zijn: https://grupospinoza.wordpress.com/  

Hoe lijkt u een houten vloer met “Maestro Spinoza Oak”? #spinoza


Het bedrijf dat de vloerdelen levert heet McKays en is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Ik werd erop geattendeerd doordat Ilyenkov et alia waar ik regelmatig een kijkje neem, deze tweet van McKays heeft geretweet.

 
Zij schrijven: Maestro engineered flooring is a superior range of Oak boards in a variety of tonal finishes and treatments. This distinctive collection captures the essence of natural wood for both contemporary and traditional spaces.
Maestro Spinoza is a warm and vibrant Oak with a brushed and oiled finish.
Zie hun website en facebook-pagina-
Of de vloerdelen u geleverd kunnen worden vanuit Mainland UK, waar de Maestro Spinoza Oak vandaan komt, weet ik niet.

Lithografie “Hommage à Spinoza” van Jean Dewasne in de veiling - #spinoza


Over enige dagen kan er op Catawiki in de categorie “abstracte en conceptuele kunst” geboden worden op een exemplaar van deze lithografie van de Franse kunstenaar Jean Dewasne (1921-1999)*  die hij in 1990 in een oplage van 2500 maakte bij gelegenheid van de 30e verjaardag van de Peter Stuyvesant Collectie.**
De omschrijving die de lithografie volgens het onderschrift kreeg is: « Antisculpture Monumentale »; en de titel: « “Hommage à Spinoza” » ***)

dinsdag 24 april 2018

Je kunt het pluggen van een boek ook overdrijven, zoals bij 'Moord op Spinoza' - #spinoza

18 december 2017 had ik een blog, “Moord op Spinoza” schreeuwen, doet het kennelijk goed”, over de crowdfunding van Sid Lukkassen en het aangekondigde boek onder die titel.

Op 26 januari 2018 het blog “Moord op Spinoza” n.a.v. de introductie BOEK: Moord op Spinoza door Paul Cliteur & David Pinto op 25 januari 2018 Sta-Pal.nl

Op 25 mrt. 2018  was er een lang gesprek tussen Paul Cliteur en de filosoof Sid Lukkassen in Café Weltschmerz over hun boeken en vooral over Moord op Spinoza”.

Op 7 april 2018 verscheen op Sta-Pal.nl “Opstand tegen de moderniteit,” door Paul Cliteur & David Pinto – een verkorte inleiding op hun boek ‘Moord op Spinoza'

Op 15 apr. 2018 werd bij Batavieren Podcast een gesprek van bijna een uur met bijna alle auteurs van ‘Moord op Spinoza' gehouden en geplaatst op Soundcloud en ook nog eens op Youtube.

maandag 23 april 2018

Filosoof Henk bij de Weg: “Spinoza’s view is actually quite simple” #spinoza


Henk bij de Weg [van Hardlopen met mijn geest. Wie ben ik? Wat doe ik?  Free Musketeers, Zoetermeer 2012] schrijft vandaag op zijn weblog Philosophy by the Way, zo liet hij gisteren via een tweet zonder hashtag weten, een blog, “Reading Spinoza”, waarin hij een globale samenvatting geeft van wat Spinoza te zeggen heeft over de relatie tussen geest en lichaam en concludeert: “Spinoza’s view is actually quite simple.”

Voor zover ik kon nagaan was dit na 11 jaar filosofisch bloggen pas de tweede keer dat de socioloog, filosoof en fotograaf Henk bij de Weg het over Spinoza heeft.
De eerste keer was op 14 oktober 2017: “Spinoza’s ass” n.a.v. wat Spinoza over de zgn. ezel van Buridan schreef.
Het is bij elkaar toch wel erg weinig.
De foto van het Spinozabeeld van Nicolas Dings is van fotograaf Henk bij de Weg, die hij plaatste bij zijn blog van vandaag.

zondag 22 april 2018

Volgende maand verschijnt: Aufklärungs-Kritik und Aufklärungs-Mythen - #spinozaSonja Lavaert (Vrije Universiteit Brussel) en Winfried Schröder (Philipps-Universität Marburg)  zijn blijkbaar een vaste samenwerking aangegaan; volgende maand verschijnt weer een boek onder hun redactie:

Lavaert, Sonja & Schröder, Winfried (Hrsg.), Aufklärungs-Kritik und Aufklärungs-Mythen. Horkheimer und Adorno in philosophiehistorischer Perspektive. De Gruyter, May 2018 [volgens Amazon 11 juni 2018] - 250 pagina's
[De inhoudsopgave is nog niet te vinden, ook niet in deze PDF die bij de VUB geboden wordt].
This volume re-examines the overall picture of the Enlightenment offered by Horkheimer and Adorno, including their interpretations of Bacon, Spinoza, Kant, and de Sade. While scholars discussing the Dialectic of Enlightenment have generally concentrated on its fundamental critique of rationality, they have rarely asked whether the philosophers considered by the work are suitable vehicles for critiquing Enlightenment.

zaterdag 21 april 2018

Ludwig Feuerbach, Geschichte der neuern Philosophie von Bacon bis Spinoza (1833) - #spinoza


Ludwig Feuerbach, Geschichte der neuern Philosophie von Bacon bis Benedikt Spinoza. Erstdruck: Ansbach 1833 / hier: Hrsg. v. Joachim Höppner. Leipzig: Verlag Philipp Reclam, 1976 - 390 pagina's

Theo Loevendie’s opera “The Rise of Spinoza” op CD verschenen #spinoza


Circa een maand geleden werd de opname van de wereldpremière van Loevendie’s Spinoza-opera die op 11 oktober 2014 in het Concertgebouw te Amsterdam werd uitgevoerd door het CD-label van Siewert Verster, Attacca, op CD uitgebracht
Theo Loevendie, The Rise of Spinoza. Attacca  ATT 2018155, releasedatum 23 maart 2018


Een goed initiatief van Attaca. Zie mijn blog van 12-10-2014: “The Rise of Spinoza – fascinerende opera van Theo Loevendie mooi uitgevoerd. Inderdaad prachtig!” En ’t blog van 17-10-2014: “Theo Loevendie - "The Rise of Spinoza" op Youtube.”
En zie een eerste review van de CD door Emanuel Overbeeke, waardoor ik van ’t uitkomen ervan op de hoogte raakte.

Gerardus Kulenkamp (1700-1775) bestreed de Herrnhutters wier “stellingen uit den zelven bron geschept zyn, waaruit Spinoza de troebele wateren zyner heylloze lere geschept heeft” #spinoza


Zie voor biografische informatie over Gerardus Kulenkamp de ondergenoemde bronnen. Nadat hij zich als protestants dominee in Amsterdam had gevestigd, maakte hij veel werk van en is hij het meest bekend geworden door zijn bestrijding van de Herrnhutters, die zich in zijn tijd ook in Nederland vestigden en een invloed oefenden, die hij zeer gevaarlijk achtte. Driemaal schreef hij een waarschuwend werk:

De naakt ontdekte enthusiastery, geest-dryvery en bedorvene mystikery der zo genaamde Hernhuthers, uit hun Hoogd. gezangboek, en andere van hun schriften ten klaarste ten toon gesteld, 2dln. (Amst. 1739; het tweede stuk kon wegens de felle kou in den winter van 1739/40 niet dadelijk verschijnen en kwam uit in 1740. Tweede dr. Amst. 1750).
anonym [Gerardus Kulenkamp], Het geopenbaarde geheim der ongerechtigheit of de bedekte toeleg des Heren Graafs van Zinzendorf en der Herrnhuthers... door hunne vertrouwtste vrienden opengedekt (Amst. 1743).
Gerardus Kulenkamp, Bondige verdediginge der geloofwaardigheit van het ontdekte geheim der boosheit der Herrnhutsche secte (Amst. 1750),

vrijdag 20 april 2018

Turkse “ontmoeting” tussen Spinoza en Freud, beiden in hun voorlaatste jaar - #spinoza


Michel Juffé, Freud - Spinoza Mektuplaşması 1676-1938 [correspondentie]. Metis Yayınları, april 2018 [cf.]

Als Spinoza Freud had kunnen lezen, welke begrippen zou hij overnemen, en welke bekritiseren? Wat zou voor hem het "onbewuste", de "doodsdrift", of het "Oedipus complex" betekenen? En waarom heeft Freud Spinoza niet aandachtig gelezen? Wat zou hij vinden van de conatus als hij erover gelezen had? Hoe zou hij de theorie van emotie en de invloed ervan in de Ethica hebben beoordeeld?

We worden geconfronteerd met een buitengewoon boek: om deze en soortgelijke vragen te beantwoorden, overbrugt Michel Juffé de ca 2,5 eeuw tussen de filosoof (maar een filosoof die ook wordt beschouwd als een pionier van de psychologie) en de oprichter van psychoanalyticus - om ze met elkaar van gedachten te laten wisselen over hun teksten. Hij tracht, kortom, de "correspondentie" tussen Spinoza en Freud t.a.v. hun gemeenschappelijke punten te onthullen, evenals de kritiek die zij op elkaars ideeën zullen hebben. Deze "ontmoeting" is vooral van belang voor lezers die geïnteresseerd zijn in filosofie en in psychoanalyse. [Vertaling samengesteld uit Bing en Google translator]


Het betreft de Turkse vertaling van
Michel Juffé,
Sigmund Freud - Benedictus de Spinoza: Correspondance 1676-1938. Gallimard, 17 mars 2016 [cf. blog van 20-03-2016: Freud gedwongen om met Spinoza te corresponderen]


donderdag 19 april 2018

Ton de Kok’s “God voor niet-gelovigen. De God van Spinoza” – aardig om te zien… #spinoza


Ton de Kok, God voor niet-gelovigen. De God van Spinoza. Bussum, Uitgeverij Thoth, verschenen 13 april 2018

Vrijdag j.l. verscheen dit boekje van Ton de Kok dat ik in het blog van zaterdag 30 december 2017 had aangekondigd. Ook al was duidelijk dat het boekje niet voor mensen als ik geschreven is, moest ik het uiteraard toch meteen aanschaffen – zo vaak verschijnt er niet een boek over Spinoza in Nederland, laat staan eentje speciaal over de God van Spinoza.
Ik moet eerlijk bekennen: het mooiste aan het boekje vind ik de omslag, want het boekje is voorzien van flappen en de illustratie van de Amerikaan Anthony Russo strekt zich uit tot over die flappen, zoals onderaan dit blog te zien is. De illustratie was bekend van het opinieartikel “Reasonable Doubt” van Rebecca Goldstein in de NYT van 29 juli 2006. Het rood van de omslag is veel helderder dan zoals het in de prospectus van de uitgever of op bol.com wordt gegeven. De foto die ik er hier van breng, geeft een iets beter beeld (maar nog niet het echte rood).

woensdag 18 april 2018

Michiel Wielema zette zijn Nederlandse proefschrift, “Ketters en verlichters” (1999), om in “The March of the Libertines” (2004) – #spinoza


Waarom ik hiermee kom? Wim Klever had tussen zijn tweets waarin hij allerlei negatieve opmerkingen maakt over de boeken van o.a. Miriam van Reijen, Kees Schuijt en Maarten van Buuren, een paar dagen geleden ineens deze positieve tweet over het proefschrift waarmee Michiel Wielema in 1999 aan de Vrije Universiteit [niet aan de EUR] promoveerde:
Ketters en verlichters. De invloed van het Spinozisme en Wolffianisme op de Verlichting in gereformeerd Nederland.

Hij eindigt de Facebookpagina die hij met zijn tweet had meegezonden met: “The book adds considerably to the honour of the EUR as a center of Spinoza research and ought to be translated into English.” Zo positief over de EUR is hij in jaren niet geweest. Zo kan het dus ook! Maar hem is kennelijk ontgaan of hij is vergeten, dat Michiel dit proefschrift omzette in het schitterende

Michiel Wielema, The March of the Libertines. Spinozists and the Dutch Reformed Church (1660-1750). Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2004.

Waarvan akte.
Om niet te vergeten.
[En het zou Klever passen, dunkt me, hierover een vervolg op zijn Facebook-pagina te maken.]

Het Zuidelijk Toneel brengt als derde in de reeks filosofen-monologen: Spinoza - #spinoza


Op de website van het Zuidelijk Toneel is er nog niets over te vinden, maar een week geleden verscheen deze afbeelding op Instagram en in de theaterprogrammering van de Vrienden Theaters Tilburg staat: “zaterdag 19 januari 2019: Spinoza, Het Zuidelijk Toneel (toneel) 20.30 uur.”
En op Salland Sound van 25 januari 2018 lezen we onder de kop: Frank Lammers speelt Marx:
Marx is de tweede voorstelling in de reeks filosofen-monologen van Het Zuidelijk Toneel en filosoof en theatermaker Stefaan Van Brabandt. In Nederland wordt Karl Marx vertolkt door Frank Lammers. De voorstelling gaat op 6 februari in Nederland in première en wordt op donderdag 8 februari gespeeld in Schouwburg Odeon in Zwolle.
In 2018 is het precies 200 jaar geleden dat de Duitse filosoof en econoom Karl Marx geboren werd. In de gelijknamige voorstelling kijkt Marx als een levende dode terug op zijn leven en denken. Een leven dat werd geteisterd door ziekte, armoede en conflicten, maar dat ook veel engagement en liefde kende. Na zijn dood werd Marx zowel aanbeden als vervloekt, want zijn goede intenties plaveiden ook de weg naar de hel: miljoenen mensen werden gedood in naam van de ‘marxistische bevrijding’. Marx kijkt in deze theatermonoloog met de ogen van nu terug op zijn erfenis, met een confronterend, kritisch en gloedvol pleidooi voor vrijheid en menselijke waardigheid.
Theatermaker Stefaan van Brabandt: “200 jaar na zijn geboorte heeft Marx’ denken nog steeds grote actuele relevantie. Zijn kritische analyse van mens en samenleving, van de machten en structuren die de mens ketenen, is in onze tijd van besparingen, winst- en groeidenken nog steeds aan de orde. Leven we om te werken of werken we om te leven? Wat betekent werk en kunnen we er ons als mens in ontplooien? Met dat soort vragen confronteert Marx ons vandaag de dag nog steeds.” Jaarlijks presenteren Het Zuidelijk Toneel en Stefaan van Brabandt een nieuwe filosofen-monoloog. In 2017 was dat Socrates, dit jaar is het Marx en begin 2019 is het Spinoza.
Iets om in de gaten te houden dus. U bent alvast op de hoogte.

dinsdag 17 april 2018

Allison Pitinii Davis over haar gedicht "Falls in Love, or Reads Spinoza" - #spinoza

Het gedicht van Allison Pitinii Davis, "Falls in Love, or Reads Spinoza", kon ik nog niet vinden om het op te nemen in het Corpus Poeticum Spinozanum, maar door dit begin van haar essay weten we al wel dat het er is.

donderdag 12 april 2018

Turkse uitgever gaf in 2000 “The Ethics” uit met deze aparte cover #spinoza


Turkse uitgever bracht Spinoza in 't Engels
Benedict de Spinoza, The Ethics. Gece Kitapligi Yayinlari,  01 Jan 2000 - ISBN: 9786051809120 - 266 pages

Op de website van de uitgever kom je het alleen tegen in de lijst van uitgegeven werken [PDF].
Het wordt hier aangeboden.

Spinoza vaas aangeboden - iets voor een Spinozaliefhebber? #spinoza


woensdag 11 april 2018

De Italiaanse Societas Spinozana heeft sinds kort een website


De Italiaanse Societas Spinozana bestond al iets langer, maar is sinds 1 juli 2017 een statutair gevestigde Culturele Vereniging. Sinds kort heeft deze een website.

Giovanni Croce is de voorzitter; Andrea Sangiacomo is lid van de raad van advies. [Kleine anekdote: volgens het verslag van de eerste algemene vergadering van 21 december 2017 dat op de website is te vinden, waren beiden kandidaat voor het voorzitterschap. Croce ontving 11, Sangiacomo 9 stemmen; er waren 23 personen aanwezig.]
Ze hebben ook een facebook-pagina. Daarop is het logo dat op de eerste pagina van de website wat in duisternis is weggevallen, beter te zien.

dinsdag 10 april 2018

Jon Rubin geeft vanuit ‘t holenmerisme zijn hoogst boeiende uitleg van Spinoza’s “eeuwigheid van de geest” #spinoza


In dit blog wil ik wijzen op enige interessante artikelen van Jon Rubin. En vooral zijn uitleg van Ethica 5/23 [Mens humana non potest cum corpore absolute destrui; sed ejus aliquid remanet, quod aeternum est.]. We hebben via dit blog vele male aandacht voor de moeilijke tweede helft van het Vijfde deel van de Ethica. Jon Rubin geeft daar in enige recente stukken die hij op zijn academia-pagina plaatste zeer interessante benadering waarbij hij Spinoza’s notiones communis toelicht vanuit de aloude lijn van het holenmerisme. Ik ga het niet samenvatten, maar raad echt aan om zijn teksten die ik aan het einde noem te lezen. Het maakte mij nieuwsgierig naar zijn achtergrond en ik doe hier verslag van mijn speurtocht naar hem.
Rubin geeft niet veel informatie over zichzelf op zijn academia-pagina, niet meer dan: “a wondering scholar of no repute.” Ik moest flink speuren, en kwam daarbij wel een en ander over hem te weten.
Uit het boek van Janice Richardson, Law and the Philosophy of Privacy [Routledge, 2015 – books.google], komen we al iets meer te weten:
[1 & 2] Uit de acknowledgements: “I would like to thank my partner Jon Rubin for all his help, support and patience. This is not only for taking away the sad encounter that is refer-encing but also for all our interesting discussions and his thoughts and ideas about the book. Whilst not directly involved in the book, I would also like to acknowledge the joyful encounter that is the Melbourne Spinoza Reading Group: Peter Barden, Justin Clemens, Bryan Cooke, Joseph Hughes, Joeri Mol, Chris van Rompaey, Lara Stevens and Timothy Laurie and, of course, Jon Rubin. I would also like to acknowledge my old friend, Torn Huggon, playing on Skype.” Dit zijn al twee gegevens – en een derde:
[3] treffen we aan in de bibliografie van datzelfde boek: Gilles Deleuze, "Spinoza: Immortality and Eternity". Translated by Jon Rubin. In: Pli 14 Spinoza: Desire and Power, 1-20. Maar zo staat het artikel van Deleuze in Gli niet vermeld - daar staat het als “The three kinds of knowledge”. Hier kunnen we uit afleiden dat voor Gli blijkbaar het gedeelte vertaald is uit de dubbel-CD Gilles Deleuze ‎– Spinoza: Immortalité Et Éternité die Gallimard in 2001 uitbracht1) en waarin de 3e t/m 5e track getiteld zijn: “Le Premier Genre De Connaissance, Le Second Genre De Connaissance, Le Troisième Genre De Connaissance”. Dat is dus vertaald door Jon Rubin en het tweede artikel in die Spinoza-special van Gli [cf. het blog van eergisteren] is eveneens van zijn hand:
Jon Rubin, “Spinoza, Superior Empiricist” [cf. academia.edu]

"New Jerusalem" van David Ives speelt momenteel in 't St. Louis Theatre

Deze foto werd meegegeven met deze tweet van het New Jewish Theatre in St. Louis, MO. Zie ook dit blog van 31 maart 2018

maandag 9 april 2018

Thomas Carson Mark de piano-leraar is dezelfde als de Spinoza scholar - #spinoza


Toen ik naar Thomas Carson Mark op zoek ging n.a.v. verwijzingen naar zijn artikel over attributen in een essay waarover ik binnenkort kom te bloggen, kwam ik nogal wat tegen over “Thomas Carson Mark is a piano and body mapping teacher. He is the author of Spinoza's Theory of Truth and What Every Pianist Needs to Know About the Body. He lives in Portland, Oregon. [cf. books.google] Ik vroeg mij aanvankelijk af of Google niet twee Mark’s aan elkaar gekoppeld had, maar het moet om één en dezelfde persoon gaan.
Op de website over zijn piano-educatie van Thomas Carson Mark ligt het accent geheel op ‘t goed spelen van piano en in de juiste lichaamshouding en is de auteur heel terughoudend m.b.t. zijn eerdere werk; daar staat alleen: “as well as a book and several articles on the philosophy of Spinoza.”
Zijn laatste boek is Thomas Mark, Motion, Emotion, and Love. The Nature of Artistic Performance. Gia Publications, 2012, maar noch bij google noch bij Amazon is het in te zien, zodat niet is na te gaat of hij daarin gebruik maakt van Spinoza’s filosofie.
Ik laat hieronder zien welk boek en welke artikelen over Spinoza hij schreef.

Suut Kemal Yetkin (1903 - 1980), vertaler van de Ethica #spinoza


Deed zijn opleiding deels in Turkije, deels in Frankrijk (filosofie). Na zijn terugkeer in Turkije in 1930 werd hij in 1933 docent esthetiek en kunstgeschiedenis aan de universiteit van Istanbul, had daarna nog diverse aanstellingen en was o.a. van 1938-41 directeur schone kunsten aan het ministerie van Nationaal Onderwijs. Daarna werd hij tussen 1943-50 voor de Republikeinse Volkspartij lid van de Turkse Grote Nationale Assemblee. Daarna werd hij aan de theologische faculteit universiteit van Ankara weer hoogleraar nu in de islamitische geschiedenis.
Er valt een verhaal te vertellen over zijn dichtkunst en diverse vertalingen en andere zaken [er is veel over hem op internet te vinden]. Hier gaat het erom dat in 1934 van hem een vertaling van de Ethica uitkwam.
Spinoza, Etika. Çeviren [vertaald door] Suut Kemal Yetkin. İstanbul: Devlet Matbaası, 1934
De Spinoza-bibliografie laat nog weten: "Dieser Titel enthält nur die Übersetzung des ersten Teils der Ethik."

Hoewel Suut Kemal Yetkin's naam duidelijk op de cover staat, presteert de aanbieder van het boek het om Hilmi Ziya Ülken als vertaler te vermelden - en dat het in 1984 werd uitgegeven door Ülken Yayınları. Nou, dit is geen cover uit 1984. Enfin, ik heb hem hier kunnen overnemen en ‘rechtzetten’.

zondag 8 april 2018

Steven Nadler (Ed.), “Spinoza and Medieval Jewish Philosophy” verschijnt over 4 dagen in paperback! #spinozaIn vele blogs heb ik al eens verwezen naar hoofdstukken uit dit boek
Steven Nadler (Ed.), Spinoza and Medieval Jewish Philosophy. Cambridge / New York: Cambridge University Press, 2014 [cf. blog van 17-11-2014]
Het leek mij een buitengewoon boeiend en zeer leerrijk boek, maar ik vond de prijs iets te hoog en nam mij voor te wachten tot de paperback verscheen. Een paperback zou toch wel een keer van dit boek worden uitgebracht?
Tot mijn grote vreugde zie ik nu dat CUP laat weten “Publication planned for: April 2018” [£ 22.99]; Book depository vermeldt als verschijningsdatum: 12 Apr 2018 [€32,86].
Het houdt blijkbaar dezelfde cover als de hardback.
Dit geef ik hier graag door. 
Tevens wijs ik hier graag op een interessant informatief review van Derek Wall dat te vinden is op marxandphilosophy.org.uk

zaterdag 7 april 2018

Spinoza kreeg 2 specials in PLI, The Warwick Journal of Philosophy - #spinoza


PLI, The Warwick Journal of Philosophy had in 2003 een speciaal nummer - #14 - over Spinoza. Het tijdschrift had de gewoonte om als een nummer uitverkocht was, het PDF van de artikelen gratis ter beschikking te stellen. Zolang ik met dit Spinoza-blog bezig ben (dus al ruim tien jaar) ging ik om de paar maanden eens kijken of dat Spinoza-nummer er al als PDF stond, maar steeds bleek het papieren nummer nog gewoon in de verkoop. In 2015 verscheen er nog een Spinoza-special, #26, en daar staat uiteraard bij: “This volume is currently available.”
Nu staat er echter al vele maanden bij #14 te lezen: “This volume is currently unavailable.” Bij de nummers #6 t/m #13 staat vermeld:  “This volume is now out of print. Each paper is available in PDF format by clicking the titles below.” Zou het beleid gewijzigd zijn? Zou precies #14 niet meer op deze wijze worden verspreid? Hierna de inhoud van die Spinoza-specials:

Nog eens de Etika-vertaling met toelichting door de Servische Ksenija Atanasijevic (1894 - 1981) - #spinoza

In vervolg op het blog van 08-08-2016: "Ksenija Atanasijevic (1894 - 1981) Eerste Servische vrouw doctor in de filosofie voorzag een Servische Latijnse Ethica-uitgave van aantekeningen" hier nog twee afbeeldingen van de uitgave van 1970.
 
Hier een exemplaar zonder omslag


Hoor wat volgens Jacq Days de God van Spinoza zegt - #spinoza


Vandaag stuitte ik op een blog van 20 december 2017, “Deus, Einstein, E Spinoza,” op de website van ene Jacq Days: Evolução da alma [evolutie van de ziel], die mij zeer New Age-achtig aandoet. Maar op deze pagina, nadat hij kort heeft verteld over hoe Einstein zei in de God van Spinoza te geloven, geeft hij een impressie van wat de God van Spinoza tegen ons zou zeggen (als dat al moglijk zou zijn). Maar hij geeft daarmee een in mijn ogen niet onaardige impressie van Spinoza’s God. Op het eind doet het me zelfs denken aan het schitterende, mystieke gebed van Teresa van Avila, “Alma, buscarte has en Mí, y a Mí buscarme has en ti,” waarin de geest of ziel wordt aangesproken door een 'Mij' [cf. mijn blog van 21-04-2014]. Ik liet Google Translate het stuk voor me vertalen en hoefde slechts heel weinig bij te snoeien. Ik geef links en in blauw het Portugese origineel en rechts in zwart de vertaling.

vrijdag 6 april 2018

Dániel Péter Birós is al een tijd bezig met zijn Ethica-compositie die dit jaar zijn première zal beleven - #spinoza


Dániel Péter Birós is een Amerikaans/Canadees/Hongaarse componist van hedendaagse muziek, associate professor in compositie en muziektheorie aan de Universiteit van Victoria in Canada. Hij studeerde muziektheorie en compositie in zijn geboorteland Hongarije, in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Israël, alvorens in 2004 zijn PhD in compositie aan de Princeton University te behalen. In 2011 was hij bezoekend hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Toen begon zijn interesse in Spinoza en begon hij aan een muziekwerk dat gebaseerd moest worden op Spinoza’s filosofie en vooral de Ethica.

woensdag 4 april 2018

Laat u niet misleiden als u Ivan Segré's "Spinoza: The Ethics of an Outlaw" wilt aanschaffen - #spinoza

Bookspot suggereert een flinke korting

maar bij book depository betaal je voor de hardback €66,19  en voor de paperback €18,85. Het is maar dat u het weet. Zie voor meer informatie 't blog van 6 augustus 2017 over dit boek van Ivan Segré

dinsdag 3 april 2018

Een retweet van de Afd. Filosofie van de Vrije Universiteit over de komende lezing van Derk Pereboom


Gabriel Albiac’s “De lege synagoge” verscheen nooit in ’t Nederlands - #spinoza


Ineens viel me nu de volgende passage op in de recensie door Guadalupe González Diéguez in de NDPR van het boek van Ivan Segré, Spinoza: The Ethics of an Outlaw [2017], waaraan ik eerder voorbij was gegaan:
In this regard, the lack of reference by either Segré or Milner to the excellent work by Albiac, La synagogue vide, is striking. In his book, Albiac discusses in detail the Sabbatian movement in relation to Spinoza, reaching a conclusion similar to Segré's. Rather than making Spinoza a hidden follower of Sabbatai, Albiac describes their tasks as "rigorously inverse" (p. 436). Dat gaat dus over dit boek

Gabriel Albiac, La sinagoga vacía: Un estudio de las fuentes marranas del spinozismo. Madrid: Hiperión, 1987. - 558 pp. - (Libros Hiperión #100). Het werk kreeg in 2013 een herziene en uitgebreide editie: Madrid: Tecnos Editorial, 2013. - XIII, 660 p. (Ventura abierta.) – een prijzig boek, $140.93 vogens Amazon

Het boek won in 1988 de Nationale Essay Prijs. Het werd – uiteraard wel – in het Frans vertaald en door PUF in 1994 uitgegeven. Ik neem hier de korte recensie van Jean Borel over die verscheen in de Revue des Sciences Religieuses, tome 69, fascicule 3, 1995. Théologie pratique et/ou pastorale [gearchiveerd bij Persée.fr]