donderdag 30 november 2017

Ethics van Alexander Gesswein: een schatkist aan inzichten die almaar opnieuw kunnen worden ingeprent …


Ene Alexander Gesswein heeft een boekje geschreven waarvan hierna de titel volgt, dat hij zelf heeft uitgegeven. De blurb is dus ook van hem en zie hoe hij ervan overtuigd is dat “this short work is a treasure trove of insight that can be dipped into again and again.”
In de ondertitel heeft hij het nog over the Intellectual Love of God, maar in de tekst wordt dat I. A Path to the Highest Good for Mankind - The intellectual love of Nature
Alexander Gesswein, Ethics: Maxims and Reflections. Selected Essays, Beginning with the Intellectual Love of God. Publisher Alexander Gesswein (September 21, 2016) - 76 pages [cf. Amazon en Amazon]

Ethics, by Alexander Gesswein, is a diverse and visionary collection of writings on life and death, the nature of the world, God, music, science, and the human condition. The work attempts to guide the reader on a journey towards personal salvation and freedom, while also offering a vision of the just society and outlining a path to the highest good for mankind. The author revives the philosophical traditions of Spinoza and Schopenhauer, and, drawing on the poetry of Goethe, Byron, Dryden, and Novalis, presents us with a new way of looking at life and the world.
Often poetic and dissenting, this short work is a treasure trove of insight that can be dipped into again and again.

 

In 2017 geen ‘Mededelingen’ van de Ver. Het Spinozahuis


Het was een jarenlange goede gewoonte dat de leden van de Ver. Het Spinozahuis (als tegenprestatie voor hun contributie) jaarlijks enige Mededelingen ontvingen, waarin eerder tijdens jaarvergaderingen gegeven lezingen worden gepubliceerd. Dit jaar had de VHS te maken met bestuurlijke perikelen (waarvan het plotselinge aftreden van de secretaris Theo van der Werf en bestuurslid Miriam van Reijen een meest zichtbaar exponent vormden). Kees van der Schuyt werd als onderzoeker-bemiddelaar en rapporteur aangesteld, over wiens bevindingen in een extra ledenvergadering in september werd gesproken. Het leek intussen, zo bleek uit e-mail-informatie, dat dit jaar toch nog nieuwe Mededelingen zouden verschijnen. Uit een rondschrijven namens het bestuur echter dat de leden vandaag ontvingen, moet afgeleid worden dat het daar toch niet van gaat komen.
Nadat nadere informatie die in dat rondschrijven wordt gegeven over de studiemiddagen over De Briefwisseling van Spinoza die op 20 januari, 3, 24 februari, 17 maart 2018 zullen worden gegeven, meer dan in de eerdere berichten [cf. blog], n.l. wie dan de inleiders zijn, is te lezen: “In deze periode krijgt u ook 3 nieuwe “Mededelingen” toegestuurd van Nanne Bloksma, Paul Juffermans en Henri Krop.” Geen toelichting waarom dit niet meer in 2017 kon geschieden zodat de tegenprestatie voor de contributie der leden van de zijde van het bestuur van de VHS niet wordt geleverd. De laatste Mededelingen werden op 3 mei 2016 ontvangen. 2017 zal dus na lange tijd voor het eerst een jaar zonder Mededelingen zijn. Enfin, volgend jaar dus (minstens) drie.

dinsdag 28 november 2017

Chantal Jaquet’s L'unité du corps et de l'esprit verschijnt ook in het Engels

Bij het bijeenzoeken van de covers van recente boeken over Spinoza in het Frans [cf. blog] ontdekte ik dat het bovengenoemde boek van Chantal Jaquet in het Engels zal worden vertaald:
Chantal Jaquet, The Unity of Body and Mind, Affects, Actions and Passions in Spinoza, [Oorspr. L'unité du corps et de l'esprit: affects, actions et passions chez Spinoza, PUF, 2004, 148 pages]. Translated by Tatiana Reznichenko. Edinburgh University Press, 1 april 2018, 176 pagina's [vlgs Lbris verschijnt het 1.1.2018]
Na een vertaling in het Portugees in Brazilië in 2011, in het Italiaans in 2013, in het Spaans in 2014 zal het dan eindelijk in 2018 uitkomen in het Engels. [Cf. haar pagina bij de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, waaraan ze als Professeur d’histoire de la philosophie moderne aan de ÉCOLE DOCTORALE DE PHILOSOPHIE verbonden is].
Bij het nog ontbreken van de Engelse cover, hier die in de vier andere talen:  
 

Recente boeken over Spinoza in ’t Frans

Zo af en toe signaleer ik een in Frankrijk uitgegeven boek over Spinoza. Maar er verschijnen er daar zoveel, dat het niet of nauwelijks is bij te houden. Ik laat hier een aantal covers zien van boeken die de laatste twee jaar verschenen. Zo heb ik deze dan toch even gesignaleerd.


Een boek om naar uit te kijken: Luisa Simonutti, "Spinoza on God"


In de Ashgate Studies in the History of Philosophical Theology Series zal – daar wees Ferdie Fluitsma mij op - verschijnen:
Luisa Simonutti, Spinoza on God. Routledge [Ashgate Studies in the History of Philosophical Theology Series], 27 Apr 2019 [maar je komt ook tegen 2018], 224 pp.
Uit haar cv en publicatielijst bij het Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno (ISPF) in Milaan [cf. html in ’t Italiaans of PDF in ’t Engels] blijkt dat we heel wat van haar mogen verwachten. Op haar pagina bij academia.edu schrijft ze:
Luisa Simonutti is Primo ricercatore (senior research fellow) in philosophy at the Italian National Council for Scientific Research (CNR) in Milan. Her interests cover numerous aspects of seventeenth- and eighteenth-century philosophy and religion; Her focus lying not only on thinkers such as Spinoza, Locke or Bayle and Hume, but also on figures still largely consigned to the fringe of scholarship in spite of their importance for cultural transfer and in the field of the history of emotions in the late seventeenth and early eighteenth centuries. She is the editor of numerous books including, recently, La centralità del dubbio (Florence: Olschki, 2011); Anomalie dell'ordine. L'altro, lo straordinario, l'eccezionale nella modernità. (Roma: Aracne, 2013); Religious obedience and political resistance in the early modern world Jewish, Christian and Islamic philosophers addressing the Bible (Thurnhout: Brepols, 2014) and Le masque de l’écriture. Philosophie et traduction de la Renaissance aux Lumières (Genève: Droz, 2015).

maandag 27 november 2017

Een TTP speciaal voor christenen?

Vijf dagen geleden (November 22, 2017) werd door Jovian Press deze editie van de Tractatus Theologico-politicus op de markt gebracht:

Mooi, dat Ichthus-symbool – Grieks voor vis, een symbool dat aangeeft dat men christen is, of dat deze tekst christelijk is. Dus is deze TTP-editie wellicht speciaal bedoeld voor het christelijk onderwijs.
Opvallend is de prijs: Hardcover $ 36,99; Paperback $ 9,95 en Kindle & 0,0 maar in het laatste geval krijg je volgens de inhoudsopgave slechts de eerste tien hoofdstukken.
Maar nog fraaier is de colofon-pagina:

“Het beste dat ooit over Spinoza verscheen,” al zegt de auteur het zelf


Wim Klever zal wel nooit door de goden gestraft worden voor zijn hybris. Anders dan de goden in de Griekse mythologie is de Spinozistische geen god die straft. Soms zou je terug verlangen naar die mythische tijden...

[En het was niet voor het eerst dat hij dit schreef, zie deze tweet en je vindt er meer]

Daniel Whistler over hoe Spinoza over eeuwigheid spreekt

In dit blog wil ik wijzen op een interessant artikel van Daniel Whistler dat zal verschijnen in Epoché, A Journal for the History of Philosophy, waarin al eerder artikelen van hem verschenen. Hij benadert de door velen als stijlbreuk geziene manier waarop Spinoza in het vijfde deel van de Ethica schrijft op een heel eigen wijze en heeft zijn eigen uitleg over hoe Spinoza niet anders kon schrijven over eigenlijk “onbeschrijfelijke dingen” dan de retorische aanpak die hij daar oppakte en die Whistler ook elders in de Ethica meent te kunnen aanwijzen.

Toen ik naar aanleiding hiervan iets meer over hem en zijn werk wilde brengen, merkte ik dat er iets aan de hand lijkt met het boek over Spinoza en theologie dat hij samen schreef met Jennifer Bunker (die we kennen van haar proefschrift over Schopenhauer en Spinoza, cf. blog). Dit boek,
Daniel Whistler and Jennifer Bunker, Spinoza and Theology. Bloomsbury Publishing PLC  - ISBN: 9780567276353 Hardback Published: 01/06/2015
is niet te vinden op de website van Bloomsbury Publishing (UK noch US). Het is ook niet besproken op de NDPR. Misschien vond de redactie ervan het teveel theologie? Ook Charlie Huenemann’s Spinoza's Radical Theology: The Metaphysics of the Infinite uit 2014 werd daar niet besproken.
Ook kun je er niet inkijken via
books.google. Wel vind je bij Amazon en Bol.com en Book Depository volgens welke de paperback op 7 dec. zou uitkomen, deze omschrijving:

 

zondag 26 november 2017

Brouwerij Spinoza’s prijswinnende Herfstbock 2017Deze foto van dit flesje Herfstbock 2017 van Brouwerij Spinoza dat mijn bezoek uit de omgeving van Rijnsburg zo vriendelijk was op zaterdag 25 november 2017 voor mij mee te nemen, spreekt voor zichzelf [cf. blog]. Nog even laat ik het bijkomen in de koelkast en hoop er dan van te genieten. Dus voorlopig wat mij betreft nog even: sans paroles.

Update van Rebecca Goldstein’s keuze van Five Books

Zeven jaar geleden had ik een blog over de boekenkeuze van Rebecca Goldstein in Five Books dat elke week een interview brengt waarin een schrijver of wetenschapper zijn of haar aanbevolen vijf boeken toelicht in de rubriek The best books on everything. Ik wees erop dat ze veel Spinoza bracht.
Vorige maand werd dit lijstje ge-update in een nieuw interview. Haar eerdere lijstje is nu niet meer te zien op Five Books (maar wel in het genoemde blog).

Rebecca Goldstein koos 27 maart 2010 deze Five Books
Rebecca Goldstein’s keuze werden in oktober 2017 deze Five Books
1 Middlemarch by George Eliot
2 The Ethics by Baruch Spinoza
3 The Black Prince by Iris Murdoch
4 The Varieties of Religious Experience by William James
5 Religion Is Not about God by Loyal Rue 
 
1. Republic by Plato
2. The Ethics by Baruch Spinoza
3. A Treatise Of Human Nature by David Hume
4. Middlemarch by George Eliot
5. Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress by Steven Pinker

Spinoza’s Ethica blijft z’n plaats behouden. Het blijft telkens weer boeiend hoe ze over Spinoza spreekt - mij althans blijft ze boeien.
Wel grappig dat ze als nieuwe vijfde keuze het boek van haar partner noemt dat nog moet verschijnen: begin volgend jaar zal het op de markt komen, maar zij maakt er nu al reclame voor. Het boek zou een soort follow-up zijn van Pinker's majestueuze The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. (2011).

Ik heb indertijd mijn best gedaan dat boek te lezen, maar moet bekennen dat ik er niet doorheen kwam: zoveel materiaal bracht hij aan in zijn betoog dat we – ondanks misschien de schijn van tegendeel – in de loop der tijd almaar minder onderhevig werden aan geweld. Geweldsoverlast is aan de verliezende hand, was zijn thema.

zaterdag 25 november 2017

Emilia Giancotti Boscherini (1930 - 1992) “La Spinoziana” - haar Etica-vertaling

Vandaag kon ik foto's maken van de noot van Emilia Giancotti bij 1/17s in haar vertaling van de Ethica. Een best lange tekst van drie pagina's. [cf. dit blog over haar] Ik laat vandaag alvast deze foto zien en hoop binnen een aantal dagen te beschikken over een vertaling van haar commentaar. Ik ben zeer benieuwd naar het resultaat.

Het complete werk van Spinoza in het Frans voor slechts $2,01


voor $2,01 heb je op je tablet, smartphone of pc de hele Spinoza – in de vertaling van Paul Janet uit 1878.

SPINOZA, OEUVRES COMPLÈTES - 16 OUVRAGES ET ANNEXES BIOGRAPHIQUES & THÉORIQUES. Traduit pas Paul Janet (1878) - cf. Amazon

Paul Alexandre René JanetIn dit blog van 17-06-2013: "Paul Janet (1823 – 1899) - een inleiding over Spinoza," bracht ik de inleiding op zijn Spinoza en het Spinozisme, waarvan de vertaling in 1868 verscheen bij G.H. van der Schuyt te 's-Hertogenbosch.
In dat blog had ik nog niet de informatie (want wist dat nog niet) dat hij al het werk van Spinoza had vertaald.

Gisteren jarig, morgen zijn Spinozadag in Paradiso: het geluk van Spinoza

Michel Henry, La felicidad de Spinoza [oorspr. Le bonheur de Spinoza, 2004]. Cebra, 2008
 
De ISVW biedt een Spinozaweek aan van 18-22 dec. 2017: de weg naar geluk.
Met inleidingen van Dr. Miriam van Reijen, Prof. dr. Maarten van Buuren, Adrie Hoogendoorn, Prof. dr. Kees Schuyt, Dr. Tinneke Beeckman (hoewel zij in de beschrijving ontbreekt), Prof. dr. Vincent Icke.

vrijdag 24 november 2017

In Madison Magazine vandaag een review van Heretics van de Nadlers

Vandaag, op de verjaardag van Spinoza, bracht Madison Magazine een review van Joel Patenaude online: “Representing big ideas in word bubbles. Father-son team use graphic novel for history.” Over de graphic novel van vader en zoon Steven & Ben Nadler, “Heretics! The Wondrous (and Dangerous) Beginnings of Modern Philosophy.”

Een citaat: “Far from being a dry, academic treatise, the 183-page “Heretics!” has fun with the developing schools of controversial thought by showing “the philosophers either meeting each other or corresponding with each other,” Steven says. This narrative flow allows the writer and illustrator to play off each other to get across to readers big, often nebulous concepts.”
  

Dominique Moïsi zal de Spinozalens 2018 ontvangen

Dominique Moïsi (1947)
Om de twee jaar op 24 november, op de verjaardag van Spinoza, maakt de Stichting Internationale Spinozaprijs via een persbericht bekend wie de eerstvolgende laureaat voor de tweejaarlijkse Spinozalens wordt. Dat wordt voor 2018 Dominique Moïsi (1947), een invloedrijke Frans-Joodse politicoloog en een deskundige met wereldfaam op het gebied van internationale relaties. Hij zal deze prijs (bestaande uit een Spinoza-beeldje van Nicolas Dings en 10.000 euro) in november van dit jaar in de Nieuwe Kerk in Den Haag in ontvangst nemen. Ook zal bij die gelegenheid een boekje ter introductie van de laureaat verschijnen.

In het jaar waarin er geen Spinozalens wordt uitgereikt wordt een ‘dode denker’ in het zonnetje gezet. Daarvoor werd dit jaar Jan Patočka (1907-1977) aangewezen. Over Jan Patočka, Tsjechisch filosoof en activist, grondlegger van ‘Charta 77’, zal in de loop van 2018 een lesbrief worden uitgegeven voor het voortgezet en hoger onderwijs.
Jan Patočka (1907-1977)
 

The Spinoza Suite at the Hyatt Regency Spinoza Hotel Amsterdam

Het Hyatt Regency Spinoza Hotel Amsterdam heeft een zeer luxe Spinoza Suite - bathroom with a freestanding bath. Zouden ze wel iets van Spinoza begrepen hebben? Kunnen we het als een cadeautje zien bij gelegenheid van zijn verjaardag? Vandaag 24 november 1632, dus 385 jaar geleden, werd Spinoza geboren. Daar hoort wel iets fraais bij, toch? Maar hij zou er zelf niet hebben willen slapen, zal iemand die iets van zijn levenswijze weet, vermoeden.


Centre Erasme boekte Maarten van Buuren in voor Winterschool over de Ethica


Antoine Bodar: Leven alsof God bestaat

In het 14e hoofdstuk van de Tractatus Theologico-politicus, waarin Spinoza aangeeft wat volgens hem geloof is en wie gelovigen zijn, en waarin hij de zeven artikelen van het ‘algemene geloof’ omschrijft, schrijft hij in wat we nu aanduiden met §8 het volgende: “Ten slotte volgt [uit onze definitie] dat het geloof niet zozeer ware als wel vrome leerstellingen eist, dat wil zeggen, die zodanig zijn dat ze het gemoed tot gehoorzaamheid bewegen. Er mogen best zeer vele onder zijn die zelfs geen schijn van waarheid bevatten, als degene die ze aanvaardt maar niet weet dat ze onwaar zijn; anders zou hij noodzakelijkerwijs opstandig worden.”
[p. 328 van de vertaling van F. Akkerman, cursivering van mij].
Spinoza wil dus niet van een alsof-geloof weten.
Hoe anders de bekende priester Antoine Bodar, die op 8 december 2017 in de Pieterskerk in Leiden de 46ste Huizinga-lezing zal houden onder de titel: “Leven alsof God bestaat.” [cf.]
Ga je er met zo'n titel al niet vanuit dat iedereen wel weet dat jouw God niet bestaat?
Het boekje is ook al gedrukt, want dat krijgen de aanwezigen bij die lezing na afloop uitgereikt.
Antoine Bodar, Leven alsof God bestaat – Huizinga-lezing 2017 met een reflectie daarop door prof. dr. Herman Philipse. Elsevier, 9 dec. 2017 - €12,95
 
Zal hij in die lezing ook ingaan op de uitspraak van Dietrich Bonhoeffer die vanuit zijn Gestapo-cel aanbeval: “Wij moeten leven alsof God niet bestaat”? Je kunt je toch nauwelijks voorstellen dat hij daar geheel aan voorbij zou gaan. Dat hij Spinoza niet zal behandelen ligt geheel in de lijn der verwachting.

Het nieuwe boek van Michael LeBuffe - Spinoza on Reason - is uit


Op het blog van 6 september 2017, waarin ik meldde dat naar verwachting 30 november een nieuw boek van Michael LeBuffe zou verschijnen

Michael LeBuffe, Spinoza on Reason. Oxford University Press, 2018 [2017] - 256 pp.

heeft de auteur gisterenavond laten weten: “I am reading! Thanks for noting my book. Best, Mike”.

Daar blogspot geen ‘laatste reacties’ laat zien, vind ik het wel aardig dit te melden. Bij de uitgever is te zien dat het boek op 2 november verschenen is. Bij bookdepository blijkt de prijs omlaag gebracht naar €51,82
De uitgever schrijft:

donderdag 23 november 2017

Job Koelewijn – “Every decision is a final refusal”


Van dinsdag 31 oktober tot zaterdag 31 maart 2018 hangt ’t conceptuele kunstwerk van Job Koelewijn, getiteld “Every decision is a final refusal," in het Japans restaurant Zazà Ramen in Milaan [Via Solferino, 48 • Milano] [cf. Facebook, cf. video, cf. hier]

Al jaren is Job Koelewijn bezig met teksten van Spinoza tot kunst te verwerken. Zie hier de vele blogs over Job Koelewijn en zijn Spinoza-kunst.

woensdag 22 november 2017

Over Spinoza’s gebruik van ‘abstracte’ of ‘abstractus’ in de Ethica

In dit blog kan ik gebruik maken van mijn nieuwe aanwinst: Emilia Giancotti Boscherini, Lexicon Spinozanum A-Z (2 volumes). La Haye: Martinus Nijhoff (nu Springer), 1970
Daaruit maak ik een fotoscan van de lemma’s ‘Abstracte’ en ‘Abstractus (-a, -um)’. Dat is eenvoudig te doen, daar Spinoza de termen niet heel vaak gebruikt, zodat de lemma’s bij elkaar ca. een halve pagina omvatten.

Zo dadelijk ga ik hier nader op in. Eerst de aanleiding waarom ik de behoefte voel dit blog te maken. Dat is een discussie die elders op dit blog wordt gevoerd tussen Ed en Gary  Sugar. Het gaat mij hier uitsluitend om de bewering van Sugar: “I think substance is absolutely concrete, but its modes (such as 'Gary Sugar') are abstractions. That is, the modes of substance are not really distinct from substance or from each other, but are only modally distinct, or divided by nothing, insofar as we conceive them inadequately.”
En daarna nog een keer: “I said before that substance is absolutely concrete but its modes are abstractions, or inadequate ideas of substance.”
Ed reageerde daarop met: “Okay, I can follow you.” Maar bij mij fronsten zich de wenkbrauwen. Werd hier nog gesproken in het idioom van Spinoza? Is bij Spinoza te vinden dat modi ‘abstracties’ van de substantie zijn? Abstracties ziet Spinoza, zoals ik hierna zal laten zien, als niets of niet reële zijnden (maar als entia imaginationis).

Andrea Sangiacomo belooft nieuw licht te werpen op ‘t ontstaan van rationele ideeën

Andrea Sangiacomo is al geruime tijd bezig met hoe - volgens hem dan - Spinoza de overeenstemming, resp. niet-overeenstemming ziet van dingen met elkaar en met het geheel van de natuur. Hij is dit onderwerp langs diverse kanten aan het doorspitten.
Zie zijn hoofdstuk “Teleology and Agreement in Nature.” In: A. Santos Campos (ed.), Spinoza: Basic Concepts [Exeter: Imprint Academic, 2015 – academia.edu – waarop ik in dit blog van 15-02-2015 nogal commentaar had].
Zo sprak hij op 18 maart 2016 in Leuven op de dag over “The Body in Spinoza’s Philosophy, " over “Spinoza’s Account of Agreement in Nature: From Physics to Politics.” [niet op academia.edu – zie de reacties op dit blog van 18-06-2017: "Sangiacomo over wat bij Spinoza mensen zijn."]
En zo zal hij volgende week, 30 novemer 2017, voor de London Spinoza Circle spreken over “Spinoza’s account of common notions and the origin of rational ideas.” [cf. the London Spinoza Circle -  Spinoza Research Network - The Renaissance Diary ]. Hij wil een nieuw licht werpen op het ontstaan van rationele ideeën vanuit agreement in nature tussen het menselijk lichaam en externe oorzaken. Door disagreement ontstaan verbeelde ideeën door agreement ontstaan common notions en rationele ideeën. Zien of deze rede t.z.t. wellicht op academia.edu komt. Ik neem hier de samenvatting over:

dinsdag 21 november 2017

Nieuwe editie van de Verhandeling over de Verbetering van het VerstandDeze week verschijnt een nieuwe editie van Theo Verbeeks vertaling van Spinoza's Verhandeling over de Verbetering van het Verstand bij de Historische Uitgeverij in Groningen.
Dit is inmiddels de derde cover die het boek meekrijgt. De uitgever heeft het zelf nog niet op z’n website; waar wel de twee eerdere covers nog te zien zijn. Wel is daar te lezen: derde druk verschijnt 24 november 2017.
Deze nieuwe cover daarvan zag ik bij de Belgische Standaardboekhandel.

Bespreking bij NDPR van Yitzhak Melamed (ed.), Spinoza's Ethics: A Critical Guide


Graag wijs ik erop dat vandaag in de NDPR een review door Matthew Kisner (University of South Carolina) staat van het in mei van dit jaar uitgekomen boek
Yitzhak Melamed (ed.), Spinoza's Ethics: A Critical Guide, Cambridge University Press, 2017, 346pp., $99.99 (hbk), ISBN 9781107118119.

Matthew Kisner, de auteur van Spinoza on Human Freedom, geeft een interessante beschouwing over dit boek, waarmee hij de indruk geeft: dit boek móet elke in Spinoza’s Ethica geïnteresseerde scholar lezen – daar kun je niet omheen. Ik citeer zijn slotzin: “this well curated volume provides significant new contributions to the latest research, touching on a wide-variety of topics in Spinoza's Ethics.”
Hij opent zijn bespreking aldus:
“The fifteen essays in this Critical Guide aim to contribute to the latest research on Spinoza's Ethics. Rather than focusing on a particular theme, the volume provides balanced coverage of the standard topics (metaphysics, knowledge, emotions, ethics), without falling prey to the common tendency to focus on the first two parts of the Ethics. Consequently, most Spinoza scholars will find something in the volume to be essential reading; the same is likely true for many historians of early modern philosophy generally. The editor has included many international scholars, with contributions from Warren Zev Harvey (Israel), Lia Levy (Brazil), Beth Lord (the United Kingdom), and Pina Totaro (Italy). Nevertheless, the essays are mostly the sort of thing that one expects from Anglophone, particularly North American Spinoza scholarship: the primary focus is analyzing Spinoza's philosophy using the conceptual resources of Anglophone, analytic philosophy; the essays generally look to this tradition to identify and frame the important questions.”

Zie ook dit blog van 09-01-2017: ´In mei zal Spinoza's 'Ethics': A Critical Guide verschijnen,´ waarin méér informatie over het boek te vinden is; alsook op dit blog van 16 juli 2017, waarin links naar de Pdf's van alle hoofdstukken!
Andrea Sangiacomo besprak Spinoza's ‘Ethics'. A Critical Guide  in: Journal of the History of Philosophy, Vol 56, Number 2, April 2018, p. 373 en begon aldus: "This new Cambridge Critical Guide to Spinoza’s Ethics offers an extensive, thought-provoking, and up-to-date state of the scholarly conversation that surrounds one of Spinoza’s most studied masterpieces." [ cf. PDF op BookSC ]

Het boek is wel prijzig, zodat het wachten wordt op de paperback, die toch mag worden verwacht.

Toevoeging: de paperback verscheen in januari 2019, kost bij CUP £ 21.99  en bij Bookdepository24,86

maandag 20 november 2017

Brouwerij Spinoza uit Rijnsburg wint opnieuw regionale bockbiertestLeon de Mooij
van Brouwerij Spinoza
Jaarlijks organiseert het Leidsch Dagblad een Regionale Bockbiertest. Het Bockbier van zeven regionale brouwers werd afgelopen zaterdag getest door zeventig lezers van het Leidsch Dagblad. Zij verkozen voor het tweede jaar op rij het Bockbier van Brouwerij Spinoza uit Rijnsburg als beste – met 3.9 (op een schaal van 1 tot 5). [cf. & cf.]
Dit is op dit moment het belangrijkste Spinozanieuws. Hier de websitepagina met de bieren van de op 1 maart 2016 opgerichte Brouwerij Spinoza uit Rijnsburg.


Blog van 12-07-2016: “Inutilis scientia Spinozana [212] Brouwerij Spinoza komt met het eerste Spinoza witbier”
blog van 13-11-2016: “Inutilis scientia Spinozana [234] Brouwerij Spinoza brouwt Nigrum Aurum”

Toevoeging 22 november 2017
Leon de Mooij met het winnende flesje bier. Foto: Piet van Kampen in Alles over Katwijk, 22 nov. 2017
                   
Later toegevoegd deze foto van dit flesje herfstbock 2017 dat mijn bezoek uit de omgeving van Rijnsburg zo vriendelijk was op zaterdag 25 november 2017 voor mij mee te nemen. Nog even laat ik het bijkomen in de koelkast en hoop er dan van te genieten.


 

“Moord op Spinoza” – hoe Sid Lukkassen namens conservatief rechts Spinoza kaapt


Op 4 april 2017 is Sid Lukkassen gepromoveerd op het proefschrift De Representatieve Democratie en Condities van Communicatie. Zijn boek "De democratie en haar media" is een bewerking van zijn proefschrift. Op 20 apr. 2017 werd het promotieritueel – hoe ijdel - op Youtube gezet. Sid Lukkassen is na zijn eerste boek Avondland en Identiteit [Uitgeverij Aspekt, 2015] dat door premier Rutte in ontvangst werd genomen en dat een soort cultboek werd, niet meer uit de media weg te slaan. Tik zijn naam in bij Youtube en je ziet een bijna onafzienbare rij interviews waarbij Lukassen het middelpunt vormt en waarin hij de strijd aanbindt tegen wat hij ziet als ‘cultuurmarxisme.’

zondag 19 november 2017

Mensen hebben veel meer rechten over dieren dan zij over mensen


“…longe majus homines in bruta quam haec in homines jus habent.”

Zij (de dieren] hebben hetzelfde recht over ons als wij over hen. Sterker nog, omdat ieders recht door zijn kracht of vermogen bepaald wordt, hebben de mensen veel meer rechten over de dieren dan omgekeerd. Ik ontken weliswaar niet dat de dieren een gevoel hebben, maar wel dat het ons daarom niet vrij zou staan op ons nut bedacht te zijn, hen naar goeddunken te gebruiken en te behandelen als ons het beste past. Hun aard past immers niet bij de onze en hun hartstochten verschillen van nature van de onze (zie het com. Bij stel. 57 van dl. 3) [Ethica 4/37s1; vert. Henri Krop]

sed idem jus quod illa in nos habent, nos in ea habere. Imo quia uniuscujusque jus virtute seu potentia uniuscujusque definitur, longe majus homines in bruta quam haec in homines jus habent. Nec tamen nego bruta sentire sed nego quod propterea non liceat nostrae utilitati consulere et iisdem ad libitum uti eademque tractare prout nobis magis convenit quandoquidem nobiscum natura non conveniunt et eorum affectus ab affectibus humanis sunt natura diversi (vide scholium propositionis 57 partis III).

[Foto die ene Gwen op  14 november met een tweet meezond. Hij zette er niet bij waar hij hem vandaan had.]

Misschien denkt u: Russisch, maar het is BulgaarsБенедикт де Спиноза
 (1632 – 1677) е виден холандски философ. Еврейското му име, дадено след раждането му, е Барух Спиноза (Baruch Spinoza), християнско-португалското име, с което е бил познат в общността, в която израсъл, е Бенту де Ешпиноза (Bento de Espinosa). Като учен се нарича сам на латински Benedictus de Spinoza. (Имената Бенедикт, Барух и Бенту означават „благословен“.)
Заедно с Рене Декарт и Готфрид Лайбництой е един от великите рационалисти във философията на 17 век. Смята се за основател на съвременния библейски критицизъм. Негов магнум опус е „Етика“.
Спиноза е потомък на португалски евреи, избягали от Светата Инквизиция. Получава добро религиозно образование и изучава Талмуда, но насоката на размислите му започва да тревожи равините, опасяващи се от влиянието на атеизма. Те предлагат на Спиноза 1000 гулдена, за да не разпространява възгледите си, но той отказва. В резултат 24-годишният младеж е призован пред равинския съд, който го отлъчва от синагогата и от общността, в която израсъл. Впоследствие той започва да се нарича Бенедикт. Отказва се от наследството си в полза на сестра си и изкарва прехраната си с шлифоване на лещи. Спиноза умира от туберкулоза в квартирата си в Хага. Той е погребан в двора на църквата Нюве Керк в Хага. Надгробната му плоча е надписана на нидерландски и иврит.

zaterdag 18 november 2017

Spinoza in De Rode Hoed


 

 
Met deze illustratie verleidt De Rode Hoed belangstellenden voor een avond over de Ethica van Spinoza op maandag 11 december 2017.
Met Maarten van Buuren, Nelleke Noordervliet & Martin Appelo o.l.v. Daan Roovers.  
 

 

Recensie in 1812 van Georg Samuel Francke's Spinoza-boek uit 1805


In vervolg op mijn blog van zondag 2 juli 2017: "Georg Samuel Francke (1763 - 1840) won in 1805 Deense prijsvraag over het Spinozisme," wijs ik via de fraaie zin hierboven die de titel was van zijn 1e Abschniitt, op de uitgebreide recensie die er van zijn boekje verscheen in de Leipziger Literatur Zeitung van 4-06-1812 (zo ontdekte ik zojuist). Als u geïnteresseerd bent komt u door op de cover te klikken op de betreffende pagina die books.google aanreikt. Het is een verademing te zien dat er in 1812 al niet meer alleen in de Duitse Fraktuur gedrukt werd.

Volgende week in Londen Symposium “Hegel and/or Spinoza”

Op vrijdag 24 november 2017 is er aan het Centre for Philosophy and Critical Thought aan Goldsmiths, Univesity of London een Symposium waarvan het thema op het affiche wordt aangeduid als “Hegel or Spinoza”, maar in de titel van de webpagina waarin het wordt beschreven,  wordt aangeduid met: “Hegel and Spinoza” symposium, Nov 24.

Het illustreert wellicht de twijfelende, dubbelhartige houding van de organisatoren. Het ging tot aan Moder’s boek immers altijd over Hegel of Spinoza.

vrijdag 17 november 2017

instrumentum lexicographicum Spinozanum


Zeven jaren nadat Emilia Giancotti Boscherini’s tweedelige Lexicon Spinozanum was uitgekomen, verscheen een boekwerk, waarbij wél gebruik was gemaakt van de computer om allerlei statistiek van - niet alle werken van Spinoza, zoals Emilia Giancotti met de hand nog wel had gedaan, maar alleen - de Ethica op te stellen en aan te bieden. Dat gebeurde vanuit het CETEDOC, het Centre de Traitement Electronique des Documents de l'Université Catholique de Louvain.
Het CETEDOC bracht veel werk op de markt en wil zo ongeveer de hele Library of Christian Latin Texts statistisch lexicografisch onder de loep nemen [cf.]. Om een enkel voorbeeld te noemen:
In 1974 verzorgden Philippe Delhaye, Michel Gueret & Paul Tombeur: Concilium Vaticanum II: concordance, index, listes de fréquence, tables comparatives. Edited by Philippe Delhaye, Michel Gueret and Paul Tombeur. Pp. xx + 978. Louvain: CETEDOC, Université Catholique de Louvain, 1974.
In 1977 verzorgden Roger Aubert, Michel Gueret & Paul Tombeur: Concilium Vaticanum I: concordance, index, listes de fréquence, tables comparatives. Edited by Roger Aubert, Michel Gueret and Paul Tombeur. Pp. xxviii + 276. Louvain: CETEDOC, Université Catholique de Louvain, 1977. [Cf.]
Dezelfden hadden dezelfde kunstjes ook toegepast op de Ethica, aan welk werk dan ook precies dezelfde ondertitel werd gegeven:
Michel GUERET, André ROBINET et Paul TOMBEUR. Spinoza, Éthica, Concordances, Index, Liste des fréquences, Tables comparatives. Un vol. 28 x 22 de XXII et 538 pp. Louvain-la-Neuve, Université Catholique de Louvain, Publications CETEDOC (Centre de Traitement Electronique des Documents de l'Université Catholique de Louvain), 1977.
Naar Scribd is een slechte kopie geüpload, maar die kan wel een idee van het werk geven.

Filo-strip van de Nadlers in het Italiaans vertaald: Eretici !

...traduzione di Anna Maria Paci per Carocci, 3 novembre 2017 [Cf.]


Nogmaals een foto van Spinoza in glas-in-lood-raam in Exeter

Vanmiddag bracht Peter Sjöstedt-H bij een tweet met de tekst "Unexpected surprise: #Spinoza before me on pub window" deze foto - deze keer het hele raam, dus "Spinoza ten voeten uit."


Na 25 jaar was - Vérité et certitude - de handelsuitgave van de dissertatie eindelijk daarMarcos André Gleizer promoveerde in 1992 op de Thèse de doctorat en Philosophie - Soutenue en 1992: Vérité et certitude chez Spinoza [cf.] en eindelijk, na 25 jaar, verscheen dit jaar de handelseditie (waarbij zijn tweede voornaam is weggelaten):

Marcos Gleizer, Vérité et certitude chez Spinoza. Classiques Garnier [Collection Les Anciens Et Les Modernes], Paru 08/03/2017 [22 mars 2017]
Table des Matières [PDF]
« Bibliographie », Vérité et Certitude chez Spinoza, p. 247-256 [PDF]
Op de pagina over de Thèse de doctorat en Philosophie in 1992 verscheen nog dit Résumé:

donderdag 16 november 2017

Emilia Giancotti Boscherini (1930 - 1992) “La Spinoziana” [2]Gisteren bracht ik het blog met uitgebreide informatie over deze te jong gestorven Italiaanse Spinoza scholar die de bijnaam “La Spinoziana” kreeg. Daarin verwees ik o.a. naar het In Memoriam dat Filippo Mignini over haar schreef:
Filippo Mignini, "RICORDO DI EMILIA GIANCOTTI", in: Studia Spinozana Volume 8 (1992), Köningshausen & Neumann, p. 10-20
Daar ik, om enigszins te kunnen achterhalen wat hij schreef, toch met OCR een digitalisering van die tekst heb moeten maken, en daar er goed beschouwd toch relatief weinig over deze bijzondere Spinozageleerde op internet te vinden is, heb ik besloten alsnog van dit gedigitaliseerde artikel een PDF te maken dat ik hierbij op internet zet. Ten behoeve van hen die Italiaans lezen of die er anders met een vertaalmodule van Google of Bing kennis van kunnen nemen.
Ik hoop dat de direct belanghebbenden, op de eerste plaats de heer Mignini, hiermee akkoord kunnen gaan.