donderdag 8 november 2018

Over #Spinoza’s reis in 1673 naar Utrecht


In het Bartholomeus Gasthuis [Lange Smeestraat 40, 3511 PZ  Utrecht - eerste verdieping] zal op donderdag 20 december dr. Albert Gootjes, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht (Departement Filosofie en religiewetenschap), een lezing geven onder de titel
Hoog bezoek: Spinoza’s reis naar Utrecht.

In de zomer van 1673, tijdens de Franse bezetting van Utrecht, bracht Nederlands beroemdste filosoof enkele weken door in onze stad. Geen gebeurtenis uit heel zijn leven heeft zo tot de verbeelding gesproken: het was zijn enige verblijf buiten Holland en zou hem in contact brengen met de Franse generaal Louis de Bourbon, de prins van Condé.
Albert Gootjes gaat aan de hand van nieuw bronnenmateriaal in op de motieven van Spinoza om deze gevaarlijke reis te ondernemen en op de vraag wie de plannen daartoe tot stand bracht.. [Cf.]

Aanmelden voor de lezing kan bij Jaap van Laar,  vanlaar123@casema.nl

Met dank aan Gonny Pasman die me erop attendeerde.
Voor wie zich wil voorbereiden verwijs ik hier naar eerdere blogs
Blog van 19-08-2009: Spinoza in Utrecht
Blog van 08-06-2016: Joachim Nieustadt (ca. 1624 - 1696) "onze vriend" schreef Spinoza aan Van Velthuysen
Blog van 24-08-2016: Spinoza’s uitstapje naar het door de Fransen bezette Utrecht
 
In dat blog verwijs ik naar
Jeroen M.M. van de Ven, “Crastinâ die loquar cum Celsissimo principe de Spinosa”. New Perspectives on Spinoza’s Visit to the French Army Headquarters in Utrecht in Late July 1673. In:  
Intellectual History Review, 2015
De link naar Jeroen van de Ven’s webpagina bij de Univ. Utrecht waarop hij een PDF aanbood, werkt niet meer – die pagina is opgeheven en internet.archive heeft die niet opgeslagen. Maar zie, hier is een PDF van het zeer informatieve artikel te vinden. Een aanrader
Blog van 20 februari 2018: Albert Gootjes over de ‘georkestreerde’ en door Graevius geregisseerde Utrechtse aanval op de TTP.

Aanvulling 27 november 2018. Na dit blog heeft  dhr. Gootjes zijn artikel beschikbaar gesteld op zijn academia.edu-pagina: "Spinoza Between French Libertines and Dutch Cartesians: The 1673 Utrecht Visit." In: Modern Intellectual History, published online 16 november 2018.
Summary: In the summer of 1673, in what Koenraad O. Meinsma once qualified as “one of the most inexplicable events inSpinoza's life,” the philosopher left his residence in The Hague to travel to Utrecht and stayed there for some threeweeks. This event has garnered much interest, for two main reasons. In the first place, it is agreed that somethingmust have induced the rather homebound Spinoza to undertake the journey, especially since Utrecht was occupiedat the time by the French, rendering travel dangerous. The paucity of available sources has kept most scholars fromsuggesting a motive, but those who have been so bold are virtually unanimous in positing that Spinoza traveled on adiplomatic or political mission, referring in support to his first biographer Johannes Colerus's report, gathered fromthe philosopher's landlord Hendrik van der Spyck, that at his return he was greeted by a frenzied crowd that wasready to lynch him as a “spy, murmuring that he treated with the French of matters pertaining to state and nation,”with Spinoza countering that “many among the highly placed know why I went to Utrecht.” A second reason for theinterest is formed by the connection the trip offers between Spinoza and the French general in Utrecht, Louis II deBourbon (1621–86), the prince of Condé, renowned not only for his military exploits but also for his interest in thearts and sciences, as evinced in his patronage of dissident thinkers like Isaac La Peyrère of pre-Adamite fame. Condéthus figures in all early accounts of Spinoza's trip, and yet the conflicting nature of these accounts, combined withthe paucity of firsthand sources, has left later scholars debating at length the precise nature of the prince'sinvolvement as Spinoza's inviter, as his host, and as his ready benefactor.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten