woensdag 23 mei 2018

Carl Friedrich Heman (1839 – 1919) en zijn studie “Kant und Spinoza” - #spinoza


Het was Carl Friedrich Heman [en niet Friedrich Carl Heman, zoals soms abusievelijk wordt geschreven, ook door Henri Krop in zijn in een vorig blog besproken brochure] die een schitterend artikel over “Kant und Spinoza” schreef. Hij liet als voorletter(s) soms F. en soms C.F. op de titelpagina van zijn werk afdrukken, zoals zodadelijk zal blijken. De vondst van dit artikel is de aanleiding voor dit blog.
Hier eerst het korte lemma over hem in het Jüdisches Lexikon van 1928. Dat zijn vader zich zes jaar voor zijn geboorte van joods tot evangelisch protestant bekeerd had staat daarin niet, maar dat hij zich flink met de joodse geschiedenis had bezig gehouden wel.
 

In het licht der geschiedenis, klinkt het navrant wrang dat hij zich bezig hield met “der Weg zur endgültigen Lösung der Judenfrage,” zoals de ondertitel of hoofstuktitel luidt van diverse werken, o.a.
Friedrich (Carl Friedrich) Heman: Das Erwachen der jüdischen Nation: der Weg zur endgültigen Lösung der Judenfrage. Basel: P. Kober C.S. Spittlers Nachf., 1897

Hij stond uiteraard een geweldloze 'oplossing' voor en stelde de staat en de kerken voor: « Die Juden auf sich selbst beschränken! ». Zie over hoe vijftig jaar later methodisten in Duitsland zich – in een tijd dat dit echt niet meer kon - lieten inspireren door Heman's "Lösung der Judenfrage" in Daniel Heinz, Freikirchen und Juden im "Dritten Reich": instrumentalisierte Heilsgeschichte, antisemitische Vorurteile und verdrängte Schuld [V&R unipress GmbH, 2011 – p. 108 books.google].
Hij blijkt een gedegen studie te hebben gemaakt van zowel Kant als Spinoza en publiceerde een zeer informatief en leesbaar omvangrijk artikel van ruim 65 pagina’s dat, zoal Krop heeft laten zien, ook in deze tijd nog zeer goed bruikbaar is:

Friedrich Heman, “Kant und Spinoza.” In: Kant-Studien 5 (1901), 273-339
Wat Krop bracht was nieuw voor mij en het maakte mij zo nieuwsgierig dat ik ging kijken of het op internet te vinden was. Dat was het geval, maar niet in een open toegankelijk domein. Ik acht het, na lezing van een flink deel, zo’n interessant, goed geschreven en belangrijk artikel voor de Spinoza-studie, dat ik na opsporing het PDF hier voor belangstellenden beschikbaar stel.
 
In dezelfde jaargang van Kant Studien werd [cf. PDF Kant Gesellschaft] gereageerd door
Friedrich Paulsen, « Zu Hemans "Kant und Spinoza" » [In: Kant Studien 5, 1901, 471-472], maar dat heb ik niet kunnen vinden. [Aanvulling 1-2-2019: heden toch gevonden, cf. PDF hier.]
Tot slot verwijs ik nog naar
Friedrich Heman, Geschichte des jüdischen Volkes seit der Zerstörung Jerusalems, 1908 -  archive.org

Dr. C.F. Heman, Die historische Weltstellung der Juden und die moderne Judenfrage  – archive.org

______________________

Online Books by (Heman, Friedrich (Carl Friedrich), 1839-1919)
Voorbeeld van foutieve Friedrich Carl Heman www.hagalil.com/2010/06/heman/
Heman in Jüdisches Lexikon (1928)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten