zaterdag 5 mei 2018

Spiked Review brengt een interview met Jonathan Israel – “Radicalising the Enlightenment” - #spinoza


De vragensteller Spiked Review geeft Jonathan nog eens gelegenheid de hoofdlijnen van zijn benadering van de Verlichting samen te vatten. Ook neem hij de kans waar om nog eens in te gaan op zijn critici Antoine Lilti en Daniel Roche, die volgens hem geen been hebben om op te staan.

Gevraagd naar de relevantie voor tegenwoordige tijd, eindigt Israel aldus: “The Radical Enlightenment contended that the world would work better and be less prone to wars and conflict, and human life would be happier and fairer if all states were democratic republics, if universal and equal rights applied, and no religions exercised sway over societies and politics. The claim seems as valid (and as unfulfilled) today as it was in 1670.”

Het artikel is geïllustreerd met de afbeelding die ook op de cover van het boek van Maxime Rovère’s Le Clan Spinoza prijkt, zonder dat naar die studie wordt verwezen. Ook wordt niet vermeld dat het gaat om het schilderij Jan de Bray uit 1663, “De regenten van het weeshuis in Haarlem” (1663).

Ik herinner hier nog even aan
Rob Hartmans, "Jonathan Israel, of: het slagveld van de ideeëngeschiedenis," op 25 augustus 2016 op: dNBg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten