dinsdag 29 mei 2018

Gerrit Achterberg’s gedicht Spinoza hier in het Engels vertaald - #spinoza


Of het gedicht Spinoza van Gerrit Achterberg [cf. blog] ooit in het Engels is vertaald, wist ik aanvankelijk niet. Op de pagina over Gerrit Achterberg op Schrijversinfo.nl is een hele lijst vertaald werk opgenomen, maar om welke gedichten het gaat, wordt daarbij niet duidelijk.
In Schrijversprentenboek 21 over Gerrit Achterberg dat in 1981 verscheen en bij de DBNL gedigitaliseerd staat, is te lezen: “In Canada verschijnt Coming after, An anthology of poetry from the Low Countries, by Adriaan J. Barnauw, waarin voor het eerst werk van Achterberg in vertaling is opgenomen. Bij zijn poëzie raken in de loop van de jaren allerlei vertalers betrokken; onder zeer velen: Dolf Verspoor (Frans), Robert Wolfgang Schnell (Duits), James Brockway en James S Holmes (Engels), Francisco Carrasquer (Spaans).”
Maar of één van hen ooit Spinoza heeft meegenomen, is niet duidelijk.
Maar dan biedt Google mij de volgende uitgave aan: Gerrit Achterberg, Gedichten, Historisch-kritische uitgave verzorgd door P.G. de Bruijn, Deel 3a Apparaat. Den Haag: Constantijn Huygens Instituut, 2000 [PDF]. Daarin staat bij het gedicht Spinoza niet vermeld dat het ooit is vertaald. Als dat wel het geval zou zijn, zou dat daar vermeld zijn. Kortom, dit blog komt met een primeur…
Naar aanleiding van het naar dit blog halen van het Corpus Poeticum Spinozanum herinnerde Adèle Meijer zich dat ze zich ooit aan een vertaling heeft gewaagd. Wij zijn beiden van mening dat het goed is dat dit fraaie gedicht, mogelijk door Achterberg geschreven bij de gedenksteen bij de Nieuwe Kerk in Den Haag of met die in gedachte, aan de Engelstalige wereld ter kennis wordt gebracht.

Gedicht en vertaling naast elkaar.

Spinoza  

Diep in de deken van de tijd
ligt gij gebed, niets onderscheidt
u van de grond, die u omvat,
alsof gij nimmer lichaam had.

Volgens de wet van Lavoisier
doet gij op deze wijze mee
aan de bestendiging der stof,
die gij met denken overtrof.

Maar beide attributen Gods
doordringen nog elkander: trots
gaat gij door mijn geheugen heen
en nergens zijt gij hier van steen. 
 
Gerrit Achterberg

(uit Sphinx, 1946)

Spinoza 
 
Bedded deeply in the blanket of time
nothing distinguishes this body of thine
from the soil by which it is clad
as if a body you never had.

According to the Law of Lavoisier
you are participating in this way
for matter to endure and ever last
which by thinking you surpassed.

Yet, both attributes of God still
each other permeate: you will
be proudly crossing my mind
never here of stone of any kind.

Gerrit Achterberg

(from: Sphinx. 1946)

Transl. Adèle MeijerGeen opmerkingen:

Een reactie posten