zondag 7 oktober 2018

Artikel over of Deleuze’s #Spinoza ooit heeft bestaan (maar of die van de auteurs van het artikel heeft bestaan is zeker twijfelachtig).


Ik wijs gaarne op een boeiend, maar m.i. iets te arrogant artikel van
Landon Frim & Harrison Fluss, “Substance Abuse: Spinoza contra Deleuze.”Draft van artikel in EPOCHE: A JOURNAL FOR THE HISTORY OF PHILOSOPHY Volume 23, Issue 1 [Fall 2018], 191-217
Abstract: This paper will set out in plain language the basic ontology of “Deleuze’s Spinoza”; it will then critically examine whether such a Spinoza has, or indeed could have, ever truly existed. In this, it will be shown that Deleuze’s reading of Spinoza involves the imposition of three interlocking, formal principles. These are (1) Necessitarianism, (2) Immanence, and (3) Univocity. The uncovering of Deleuze’s use of these three principles, how they relate to one another, and what they jointly imply in terms of ontology, will occupy Part 1 of this paper. The critique of these principles from a Spinozist perspective, i.e. that their use by Deleuze is incompatible with Spinoza’s own metaphysics, will occupy Part 2 of this paper. [PDF cf. academia.edu en academia.edu ]

De auteurs geven een boeiende samenvatting van “Deleuze’s “eccentric” reading of Spinoza” - of “Deleuze’s heretical readings” en ze stellen dat “Deleuze cannot, in fact, make Spinoza say all that he wants him to say.” Interessant is hoe ze b.v. Deleuze een « “monadizing” of the modes”» verwijten.

Maar pas op als ze in het tweede deel van hun artikel hun kritiek op Deleuze geven, beginnend bij zijn benadrukking van ‘univocity’, dan geven ze er blijk van Spinoza’s scholium bij 1/17 (dat over de blaffende hond en ’t sterrenbeeld Hond] volstrekt niet begrepen te hebben, en ontlenen ze daaraan dat Spinoza van ‘equivocity’ zou zijn uitgegaan. Volstrekt onjuist. Ook als ze later schrijven “However, Spinoza rejects “univocity,” if this entails the stronger claim that “God causes things in the same sense that he causes himself.” (as Deleuze says at other times.” [Deleuze, Expressionism, 180, 332.] [ p.29], gaan ze voorbij aan wat Spinoza zelf hierover zegt in 1/25s in letterlijk dezelfde bewoordingen: “in de zin waarin men God de oorzaak van zichzelf noemt, is hij ook de oorzaak van alle dingen.”
Kortom, men dient de auteurs heel kritisch te lezen, waar het op Spinoza aankomt.

____________

Iets over de auteurs (ik houd hier vast wat ik vond toen ik hen wat nader wilde leren kennen):
Landon Frim & Harrison Fluss, Radical Enlightenment: Aliens, Antisemitism, and Academia [1 & 2] [Cf.]
Harrison Fluss is a corresponding editor with Historical Materialism and a lecturer in philosophy at St. John's University and Manhattan College [Cf.]
Harrison Fluss, Materialism, postmodernity, and Enlightenment. 21 maart 2018 [Cf.]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten