maandag 8 oktober 2018

Filip Buyse zette zijn 2005-Master-thesis over het Mind/Body Probleem en #Spinoza op internet


Filip Buyse bracht zijn teksten naar internet en duidt deze op zijn pagina bij academia.edu aan met: “This is my master dissertation made in 2005 under the direction of prof. dr. Herman De Dijn (KU Leuven).
The title is: "Het Mind/Body Probleem en Spinoza - Spinoza vanuit een hedendaags perspectief.” [
PDF] Het gedigitaliseerde stuk bestaat uit scans waarvan niet al met OCR tekst is gemaakt; het zijn dus “plaatjes”.
Ik heb de moeite genomen twee ervan, te weten zijn “Woord Vooraf’ en ‘Inleiding,” door de OCR-molen te halen. Deze tekst haal ik hieronder dit blog binnen. Misschien kunnen deze iemand verleiden van Filips Masterthesis  kennis te nemen. Of misschien ontdekt u op zijn academia-pagina ander stukken van hem die u interesseren.


Woord Vooraf

Spinoza is een mysterie. We weten niet veel over zijn korte leven en er bestaat van hem geen enkel portret meer dat tijdens zijn leven werd geschilderd. Er wordt dan ook heel wat over Spinoza's leven gefantaseerd. Ook Spinoza's geschriften zijn voor velen een mysterie omdat zijn boeken, waaronder zijn meesterwerk de Ethica Ordine Geometrico demonstrata, nu niet bepaald bekend staan als gemakkelijke, vlot toegankelijke werken.

De Dijn schrijft in De uitgelezen Spinoza dat binnen Spinoza's denksysteem alles in principe perfect verklaarbaar is. Ik was benieuwd of Spinoza dan ook voor het zogenaamde Mind/Body-probleem, een sleutelprobleem in de moderne Philosophy of Mind., een verklaring Heeft. Spinoza is zeventiende eeuws, heel oud dus, maar onder meer door het verschijnen van de boeken van Damasio dan toch -weer oh zo nieuw. In de filosofie krijgen oude vragen en oude antwoorden nieuwe betekenissen. Wat is de relevantie van Spinoza's ideeën over lichaam en geest dan voor de moderne mens? Het is een cliché dat moeilijke uitdagingen achteraf meer voldoening geven maar dit was zeker het geval bij het bestuderen van Spinoza’s werk. Ik had hierbij het genoegen De Dijn, een Spinozakenner van wereldfaam, als promotor te hebben. Als u een thesis kunt maken over iets dat u boeit en er bovenop nog iets kunt opsteken van een specialist van de prins van de filosofen, zoals Deleuze hem noemt, dan zijn dat twee -vliegen in een klap. Twee vliegen in één klap ook omdat in het maken van dit werk mijn wetenschappelijke kennis als biochemicus samenkwam met mijn filosofische kennis.
Ik wil ook Paul Skokowski (Stanford University) en Matthew Thom Baxter-Parrott (UC Berkeley) bedanken for Having introdaced me in the Philosophy of Mind tijdens mijn aangenaam verblijf aan de University of California, Campus Berkeley in de zomer van 2004.
Ook een woordje -van dank voor 'Theo -van der Werf, de secretaris van de Vereniging Het Spinozahuis, voor de interessante rondleiding in het Spinozahuis te Rijnsburg en Den Haag.
Filip Buyse

 

Inleiding

In overleg met mijn promotor heb ik gekozen voor de volgende structuur.
Het eerste hoofdstuk is een inleidend hoofdstuk waarin het Mind/lBody-probleem historisch wordt toegelicht. De verschillende belangrijke stappen komen aan bod tot Spinoza._ In het volgend hoofdstuk wordt uitgelegd dat de begrippen lichaam en geest bij Spinoza alles te maken hebben met zijn godsbegrip. Hierna volgt een bespreking van het begrip individualiteit. Het vierde hoordstuk behandelt het kennen. Hierin wordt bediscussieerd hoe een geest zoals Spinoza die concipieert kan kennen. Het vijfde hoofdstuk bespreekt de relatie tussen de geest en het lichaam en vergelijkt Spinoza's standpunt met andere verwante theorieën.
Het zesde hoofdstuk bespreekt het -voelen bij Spinoza. Het zevende hoofdstuk is een bespreking van de ideeën van Damasio in relatie met die van Spinoza.
De bedoeling van mijn werk is in de eerste plaats een aantal paradoxen op te helderen, waaronder:

1.      Hoe kunnen lichaam en geest modi zijn van God?

2.      Hoe moeten we begrijpen dat lichaam en geest elkaar niet causaal beïnvloeden?

3.      Hoe lichaam en geest onderscheiden en onafscheidbare aspecten zijn van één en hetzelfde?

4.      Hoe kan een geest, die idee is, ideeën hebben?

5.      Hoe kan een geest, die idee is van het lichaam, kennen?

6.      Hoe alle kennis begint met verwarde, inadequate kennis en er toch adequate kennis mogelijk is?

7.      Hoe Spinoza gevoelens onderscheidt van de rede maar ze anderzijds ook met elkaar verbonden zijn?

8.      Hoe Spinoza's dubbel-aspect-theorie die enerzijds oud is, sedert Darnasion ook oh zo nieuw kan zijn?

In de marge van deze discussie volgen ook een aantal uitweidingen, bedoeld om de discussie in een bredere context te plaatsen en Spinoza's ideeën te actualiseren. Er is volgens deskundigen zoals Klever over Spinoza en zijn filosofie zo onvoorstelbaar veel onzin geschreven dat ik er bewust voor gekozen heb om voldoende tekstfragmenten op te nemen om al mijn inzichten voldoende te staven. In deze tekstfragmenten laat ik niet alleen de strengwetenschappelijke Spinoza aanbod komen maar ook de sappige Spinoza, van de commentaren. Daarnaast komt ook de Spinoza van de brieven geregeld aan zijn trekken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten