zondag 24 september 2017

Frank Sewall (1837-1915) schreef een inleiding op Spinoza [3]


Ja, Rev. Frank Sewall schreef een in mijn ogen schitterende inleiding op de 1901-editie van Spinoza-vertalingen van R.H.M. Elwes. In de vorige blogs (1 en 2) heb ik verteld hoe ik op deze inleiding stuitte. Maar wie was die Frank Sewall? De zoektocht naar hem heeft mij flink bezig gehouden – er viel veel over en n.a.v. hem te ontdekken.
Frank Sewall heeft geen pagina op Wikipedia, terwijl dat heel goed wel zou hebben gekund. Maar de wegen van deze internet-encyclopedie zijn ondoorgrondelijk. Enfin, hij heeft al een kleine pagina; daarin lezen we dat hij pastor was in een Swedenborgiaanse kerk in Glenview; het accent ligt bij die site op hymnes die hij schreef. Van hem verscheen in 1867 The Christian Hymnal (cf.). Zo weten we al iets. Het Swedenborgianisme is een godsdienstige stroming op basis van de werken van de Zweedse theoloog Emanuel Swedenborg. We gaan ontdekken dat Sewall zich zeer actief met de Swedenborgkunde heeft bezig gehouden.
Hier vervolgens het Lemma Sewall, Frank in Nathan Haskell Dole, Forrest Morgan, & Caroline Ticknor (Eds), The Bibliophile Dictionary: A Biographical Record of the Great Authors. The Minerva Group, Inc., 2003 – books.google
Hierin ligt het accent op zijn literaire werk. Elders lezen we:

Frank Sewall was president of Urbana College (now Urbana University) during the 1870s. In addition to his position as college president, Sewall taught a range of courses at the college and served as the pastor of the New Church congregation in Urbana. While living in Urbana, Sewall served as president of the church's Ohio governing body, published multiple books, and chaired the church's board of missions. [Cf. librivox]
Op Online Books by Frank Sewall zijn links naar vele werken van hem die op internet te vinden zijn. O.a (wie verzint zo’n titel): Is the Universe Self-Centered or God-Centered. Ik kom daar op terug.
De Swedenborgse geestelijke, Frank Sewall, was de broer van Arthur Sewall (1835-1900), de beroemde scheepsbouwer, zo is op te maken uit deze mededeling uit het archief van de advocaat Joseph Sewall, die hun beider oom was: “Joseph Sewall was the uncle of Arthur Sewall (1835-1900), the famous shipbuilder, and of Frank Sewall. (1837-1915), the Swedenborgian clergyman.” [Cf.]
Hij schetste en schilderde blijkbaar ook niet onverdienstelijk zo blijkt uit deze snipper informatie:
It is believed that the artist was Frank Sewall (1837–1915), best known as a Swedenborgian clergyman. After graduating from Bowdoin College in 1858, he traveled in Italy and was recognized for his great appreciation of the arts. Sewall held a pastorate in Washington, D.C. from 1889–1915. The sketches date from this period, and include several signed examples thought to be by his daughters. [Cf.] Zo komen we te weten  waar en hoe hij z’n Italiaans heeft opgedaan waarmee hij vertalingen van gedichten van Giosuè Carducci kon brengen, zoals bleek en nog zal blijken.
He died 07 Dec 1915, at 7.30 in the morning, age 78, after an illness of six months; Funeral: 09 Dec 1915, Church of the New Jerusalem, Washington, DC) [cf. findgraves daarvan ook de foto’s]
                                                                    * * *
Het was dus deze Swedenborgiaanse geestelijke die de volgens mij zo fraaie inleiding schreef op de
Improvement of the Understanding, Ethics, and Correspondence of Benedict De Spinoza. Translated by R.H.M. ELWES with An Introduction by Frank Sewall. Washington & London: M. Walter-Dunne, Publisher, 1901 – archive.org [zie die Inleiding in het vorige blog]

Onder zijn werken zoals ze op Online books verzameld staan, zie ik er geen waarin over Spinoza wordt geschreven (in één een klein beetje en dan discutabel en in één, waarin hij Spinoza met Swedenborg vergelijkt, beduidend meer; ik kom daarop). Hier een selectie uit die werken:
Frank Sewall, The Latin Speaker: Easy Dialogues and Other Selections for Memorizing and Declaiming in the Latin Language, 1878 – archive.org
Frank Sewall, The new ethics. An essay on the moral law of use. 1881 – 61 pagina’s – archive.org (geen woord over Spinoza)
Frank Sewall, The new metaphysics; or, The law of end, cause, and effect, with other essays. London: J. Speirs, 1888. 208 pagina’s – archive.org (op p.  4 en 6 komt Spinoza voor, maar alleen om op z’n valkuilen te wijzen waar hij inviel: “Spinoza, resolved the world into God as into pure spirit and ideal essence. Matter and spirit are one, but the one is spirit. The result was only a return of the fallacies of the Greek Sophists.” [p. 6-7] Hier lijkt hij een nogal idealistische interpretatie van Spinoza aan te hangen.
Poems of Giosuè Carducci; translated with two introductory essays: I. Giosuè Carducci and the Hellenic reaction in Italy; II Carducci and the zclassic Realism by Frank Sewall. New York: dd, Mead & Company, 1892 – archive.org
Immanuel Kant´s Dreams of a Spirit-seer. Transl. Emanuel F. Goerwitz. Edited and intruduced by Frank Sewall. London: Swan Sonnenschein & Company, lim., 1900 - 161 pagina´s – archive.org
Vertaling van en uitgebreid commentaar op Kant’s Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik (1766), waarvoor hij veel bestudeerd heeft.  
Emanuel Swedenborg, The soul, or Rational psychology. Translated and edited by Frank Sewall. Second and revisited edition [first edition 1887]. New York: New Church Board of Publication, 1900 – archive.org Dezetekst wordt gelezen bij - archive.org_librivox en op Youtube.
The method, meditations and philosophy of Descartes. Translated from the original texts, with a new introductory essay, historical and critical by John Vietch and a special introduction by Frank Sewall. New York, Tudor Pub. Co, 1901 – archive.org
Frank Sewall, Swedenborg and Modern Idealism: A Retrospect of Philosophy from Kant to the Present Time. London: James Speirs, 1902, iv + 244 p. – HathiTrust. In deze studie maakt hij een uitgebreide vergelijking tussen Spinoza en Swedenborg. Die tekst, die gaat van p. 42-46, neem ik in een volgend blog over.


 
Frank Sewall, Being and existence a philosophical discussion, 1909 (geen woord over Spinoza)

Frank Sewall, Swedenborg And The Sapientia Angelica. London: Constable And Company, 1910 – archive.org
Frank Sewall, Is the Universe Self-Centered or God-Centered? An examination of the systems Eucken and Bergson. Philadelphia: Swedenborg Scientific Association, 1913
Hij gaat uitgebreid in op de filosofie van Henri Bergson, (1859-1941) & van Rudolf Eucken, (1846-1926) over wie ik recent een vijftal blogs had. Volgens Sewall betreft het “two philosophic systems that most widely occupy the thinking world to-day.” [p. 3] De vraag die hij aan de orde stelt komt eruit voort dat beide filosofen op hun eigen manier de evolutie in hun denken een plaats geven:
“Is it [life] an influx or flow from the Divine Love and Wisdom, as a Spiritual Sun or Life-center, into nature and into man? or is it a product of nature itself evolving both man and his God?” Anders gezegd: “Is it God-derived or self derived?’ [p.3]
Het antwoord is te verwachten: voor dat op het eerste deel van de vragen moet je bij Swedenborg zijn, deze beide filosofen hebben elk op hun wijze een heel andere benadering en laten het leven en het bewustzijn uit de ontwikkeling van de natuur voortkomen.
Geen woord over Spinoza, die laat alles wel uit God voortkomen, maar met diens God kan Sewall hier moeilijk uit de voeten.

In een volgend blog breng ik Sewall’s vergelijking tussen Swedenborg en Spinoza. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten