woensdag 27 september 2017

Jhr. mr. dr. J. J. von Schmid's rede "Spinoza als staats- en rechtsfilosoof" geherpubliceerd

Daar ik de rede "Spinoza als staats- en rechtsfilosoof" die Jhr. mr. dr. J.J. von Schmid hield bij de herdenking van Spinoza's 300e geboortejaar op 29 december 1932 in de Agnieten-kapel te Amsterdam [cf. vorige blog], zeer interessant vind en hij mijns inziens ook in onze tijd nog zeer van waarde is (ik vind zijn beschouwing over Spinoza's politieke denken b.v. beter dan die van Kees Schuyt in zijn Spinoza en de vreugde van het inzicht (uit 2017)], heb ik deze opgediept uit de in het vorige blog vermelde wat onhandig uitgevoerde PDF-publicatie en in een apart PDF op internet geplaatst. Lezing aanbevolen. Daarom meld ik dit ook even in dit blog.
 
Samuel Hirszenberg (1865 – 1908) Spinoza wyklêty - Spinoza in de ban, 1907 [cf. blog]
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten