dinsdag 27 maart 2018

Shlomo Pines (1908 – 1990) schreef over Spinoza en Maimonides [2]


Het eerste blog dat ik over Shlomo Pines schreef dateert alweer van vrijdag 9 maart 2018. Ik ben met het stuk dat ik daar noemde flink bezig geweest en daar wil ik nog eens over bloggen. Voor ik dat in een volgend blog doe, wil ik eerst hier nog enige aanvullende informatie geven over deze grote erudiete geleerde, die beschreven wordt als een wijs man.
Hij beheerste vele talen. Zijn vertaling uit het Arabisch waarin oorspronkelijk verscheen van Maimonides’s The Guide of the Perplexed [2 volumes, The Uiversity of Chicago Press, 1963] wordt nog steeds als dé gezaghebbende vertaling van dat werk beschouwd.
De Shlomo Pines Society had jarenlang een website, maar heeft die enige jaren geleden opgeheven en documenten van Pines overgebracht naar een site op zijn naam op academia.edu, zoals ik in het vorige blog al meldde. Maar hoe vervelend is dat beëindigen van een site, waardoor allerlei links, bv. op de wikipedia-pagina over hem niet meer werken. Ik bleef verder zoeken en ontdekte toen dat Internet Archive de data van de website van de shlomopines.org.il op verzoek van de National Library of Israel (NLIL) in 2013 verzameld heeft. De website is dus bewaard gebleven.
Hier de afbeelding van de header van die eerdere website met daarachter de link erheen.

 
Daarop blijkt de tekst over Pines geschreven door dr. Carlos Fraenkel. Onder het menu “Articles About Shlomo Pines” staat ’t in ’t Engels vertaalde DOC-artikel van Sarah Stroumsa “Shlomo Pines: the Scholar, the Sage”, Journal Asiatique, vol CCLXXVIII, no.3-4 (1990),” en het DOC-artikel van Ze’ev W. Harvey. "On Professor Shlomo Pines and His Approach to Jewish Thought." The Shlomo Pines Jubilee Volume (pp. 1-15), Jeruslam Studies in Jewish Thought 7. 1988 (Y. Chipman Trans). En onder ’t menu “bibliography” is het PDF te vinden met zijn vele werken. Allemaal stukken met dode links op wikipedia.
Ik haal daaruit die teksten over Spinoza in het Engels en Frans (met de nummers die ze in die bibliografie hebben):
91. Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus, Maimonides and Kant, Scripta Hierosolymitana 20 [Further Studies in Philosophy] (1968), 3–54. [Hierover in een volgend blog méér]
142. The Jewish Religion after the Destruction of Temple and State: The Views of Bodin and Spinoza, Studies in Jewish Religious and Intellectual History presented to Alexander Altmann, ed. Siegfried Stein and Raphael Loewe, University, Alabama, University of Alabama Press [with The Institute of Jewish Studies, London], 1979, 215–234.
147. Note sur la conception spinoziste de la libert´e humaine, du bien et du mal. Bulletin de l’Association des Amis de Spinoza 6 (Paris 1981), 13–25.
151. On Spinoza’s Conception of Human Freedom and of Good and Evil, Spinoza —His Thought and Work [Third Jerusalem Philosophical Encounter, 1977], ed. Nathan Rotenstreich, Jerusalem, The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1983, 147–159.
172. Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus and the Jewish Philosophical Tradition, Jewish Thought in the Seventeenth Century, eds. I. Twersky and B. Septimus, Cambridge, Mass., 1987, 499–521.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten