zondag 30 december 2018

Zal Kees Schuyt in zijn Cleveringa-biografie ook aandacht geven aan het #Spinoza-college van Lambertus J. van Holk?Over een paar weken, in januari 2019, zal de biografie verschijnen
Kees Schuyt, R.P. Cleveringa. Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid. Boom uitgevers Amsterdam, 16 januari 2019 [dan zal de boekpresentatie plaatshebben in het Academiegebouw van de Universiteit van Leiden]

De uitgeverstekst: De toespraak die de Leidse hoogleraar Rudolph Pabus Cleveringa (1894-1980) op 26 november 1940 hield tegen de Duitse bezetting, is uitgeroepen tot de belangrijkste Nederlandse redevoering van de twintigste eeuw. Hij besloot openlijk te protesteren tegen de nazi's, nadat die zijn leermeester Eduard Meijers hadden ontslagen omdat hij Joods was. Cleveringa sprak de studenten op beheerste toon toe en daags erna werd hij, precies zoals hij had verwacht, door de Sicherheitsdienst opgepakt en gevangengezet.
Deze grondig gedocumenteerde biografie gaat voor het eerst in op de gehele levensloop van Cleveringa. Waar haalde hij de moed vandaan om op te staan? Waren het zijn op vrijheid gerichte Gronings-Friese aard en opvoeding? Kwam het door zijn vorming tot een gedegen jurist, met een door Meijers geïnspireerde opvatting over recht en onrecht? En hoe reageerde hij na de oorlog op alle lof die hem werd toegezwaaid?
Gesteund door zijn vrouw en door het Leidse universitaire milieu kon Cleveringa zijn hoe hij was: onverschrokken en fijn van geest.

* * *
Ik vraag mij af: zal hij ook behandelen hoe de theoloog professor Lambertus Johannes van Holk (1893-1982) op dezelfde dag als waarop Cleveringa zijn verzetstoespraak hield, uitdrukkelijk een college over Spinoza gaf? Ik schreef daarover het blog van 25-11-2010: "70 jaar geleden: Spinoza-college als protest tegen Duitse maatregel." Cf. ook ‘t blog van 26-11-2014: "Vandaag onthulling gevelsteen voor moedige protestlezing over Spinoza."
Je zou dat mogen verwachten van iemand die in 2017 een boek over het denken van Spinoza publiceerde: Spinoza en de vreugde van het inzicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten