zaterdag 2 februari 2019

#Spinoza en Simon van der Stel (5)

Vandaag verscheen het vijfde deel van Wim Goris’ zoektocht naar de mededeling van journalist Peter Kolbe (1675-1726) dat hij bij een bezoek dat hij bracht aan de gouverneur van de Kaap de Goede Hoop, Simon van der Stel (1639–1712), op een tafeltje, naast de Koran en het boek van Flavius Josephus over de Joodse oorlog, de Ethica van Spinoza had zien liggen.

Deze keer gaat hij vanuit de vrienden- en contactkringen van resp. Spinoza en Simon van der Stel na wie de laatste eventueel over Spinoza had kunnen vertellen.
Zijn samenvattende conclusie luidt: "Veel van Simon van der Stels vrienden waren bekend met Spinoza. Maar er is geen aanwijzing dat iemand in de Contactkring Simon van der Stel aan hem een boek van Spinoza zou hebben gegeven, of met hem over Spinoza zou hebben gecorrespondeerd. Het  onmogelijke kan niet bewezen worden." De laatste zin is eigenlijk overbodig, want waar het hier om gaat is namelijk wel mogelijk, maar het is nog niet gelukt om dat aan te tonen. Door de pogingen om die mogelijkheid na te speuren komen we, zoals ik in het vorige blog al schreef, heel wat geschiedenis te weten...

Ik heb nog twee opmerkingen en een constatering:

[1] Er wordt twee keer naar dit blog verwezen, maar niet naar de beoogde pagina's. De eerste keer zal bedoeld zijn te verwijzen naar het blog "Coenraad van Beuningen (1622 - 1693) zou Spinoza op z’n sterfbed bezocht hebben;" de tweede keer ofwel naar het blog "Spinoza-excursie 2014 [5] Spinoza in Voorburg," of het blog "Yirmiyahu Yovel en het 'hoe joods zijn' van Spinoza," of nog een ander blog. Ik geef deze verwijzingen voor het geval iemand er naar op zoek wilde gaan.

[2] Onder hun afbeeldingen zijn de namen van Johannes Hudde (1628-1704) en Christiaan Huijgens (1629-1695) verwisseld (dat heb ik in de afbeelding boven gecorrigeerd).

Tot slot het is opvallend hoeveel er nog door het Spinozaweb wordt gemist. Ook ik heb al in enige blogs op lacunes moeten wijzen.

1 opmerking:

  1. Beste Stan, dank voor je aandacht.
    Je commentaar over 'het onmogelijke kan niet bewezen worden' is juist - ik heb er een streepje onder getrokken.
    Ook je aanvullende opmerkingen en constatering zijn terecht. Ik heb je Spinozabog vaak gebruikt om even iets te zoeken of te checken, daar ben ik een beetje lui van geworden. Volgende keer zal ik je met meer precisie citeren.
    Groet, Wim

    BeantwoordenVerwijderen