dinsdag 12 februari 2019

#Spinoza en Simon van der Stel (6)


Vandaag verscheen het zesde deel van Wim Goris’ zoektocht naar de mededeling van journalist Peter Kolbe (1675-1726) dat hij bij een bezoek dat hij bracht aan de gouverneur van de Kaap de Goede Hoop, Simon van der Stel (1639–1712), op een tafeltje, naast de Koran en het boek van Flavius Josephus over de Joodse oorlog, de Ethica van Spinoza had zien liggen.
Het gaat nu over Nicolaas Witsen (1641-1717) en Johannes Hudde (1628-1704). Er komen allerlei familiale betrekkingen langs en uitvoerig gaat hij na waarom Van der Stel bij zijn ontdekkingsreis naar het oosten een vruchtbare vallei het ‘Land van Waveren’ en de omringende bergen ‘Witsensbergen’ noemde. Hij komt daarbij tot andere conclusies dan de Zuid-Afrikaanse Wikipedia. Maar ik neem aan dat hij dit als aardige bijvangst beschouwt die over Van der Stel's  Spinoza-kennis weinig inbrengt. Ik vermoed dat Wim zo langzamerhand het einde van zijn tocht in zicht heeft en dat hij tot een eindconclusie gaat komen.
   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten