vrijdag 23 februari 2018

Michiel Wielema (24 oktober 1959 – 21 februari 2018) is eergisteren overleden


Jacky Nieuwboer en Michiel Wielema.
Hij 7 dagen geleden: PS de foto is van een jaar geleden aan de Algarve. Zij vandaag: Zag dat hij nog een foto van ons samen had gestuurd, een jaar geleden waren we nog happy go lucky in de Algarve.

Nu is hij dus overleden. Deze droeve mededeling ontving ik hedenmiddag van zijn partner Jacky Nieuwboer. Zij reageerde op een mailtje dat ik hem gisteren stuurde. Zij stuurde me bij haar antwoord deze rouwbrief (en vindt ’t akkoord dat ik die hier opneem). [Als u erop klikt krijgt u een duidelijker leesbaar beeld.] 
Voorzijde rouwbrief
* * *
Ik wilde een blog maken dat de titel zou krijgen: “Michiel Wielema heeft al zijn teksten op academia.edu gezet!” Maar wilde – om een reden die duidelijk zal worden - zijn toestemming hebben en mailde hem:

Beste Michiel
ik ontdekte vandaag dat je recent al je teksten naar academia.edu hebt gebracht. En daar wil ik de bezoekers van mijn blog op wijzen.
Maar dan is het - naar mijn gevoel - gek, als ik dat doe, zonder iets over je toestand te zeggen. Daarom wil ik je vragen of je akkoord kunt gaan met een blogtest als deze: zie bijlage.
Wijzig erin wat je wilt. En als je wilt dat ik er helemaal niets over zeg, heb ik daar uiteraard vrede mee.
Ik wacht je antwoord af.


Dit antwoord kon echter niet meer komen, daar hij de dag ervoor overleden was. Ik gebruik nu toch een deel van die eerdere tekst:


Dr. Michiel Wielema (1959), filosoof en filosofie- en ideeënhistoricus, medewerker van de Afd. Filosofie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is lezers die al langere tijd dit blog bezoeken zeker bekend: van zijn hertalingen van boeken van Koerbagh, Wyermars e.a.. En bijvoorbeeld van zijn schitterde artikel “Spinoza in het Derde Rijk” dat op 1 maart 2014 verscheen in het Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol 127, nr 1 (maart) van 2014, pp. 41-61 [cf. dit blog van 17-04-2014: “De nationaal-socialistische Spinoza-verguizing.”] Ik mocht van hem dat artikel voor de bezoekers van mijn blog op internet zetten [zie voor de link erheen dat blog].
 
Vandaag ontdekte ik dat het bij de verspreider van tijdschriften op internet, IngentaConnect, sinds enige tijd ook gratis te downloaden is [cf. hier]. En Google liet meteen ook zien dat Michiel Wielema het artikel naar zijn pagina bij academia.edu heeft geüpload. En zo ontdekte ik tenslotte dat Michiel al zijn wetenschappelijke (en publiekgerichte tijdschriftartikelen) naar academia.edu heeft gebracht: ook de door hem verzorgde boeken van Adriaan Koerbagh (1633-69), Een licht dat schijnt in duistere plaatsen. Een verheldering van de voornaamste kwesties van theologie en godsdienst [1668], hertaald en ingeleid door Michiel Wielema [Vantilt, Nijmegen 2014]; zijn hertaling en inleiding van Hendrik Wyermars (1685-1757), De ingebeelde chaos (1710 [Hilversum 2015]; zijn hertaling en inleiding van Dirk Santvoort (1653-1712), Zedig onderzoek of de mensen nu beter leven dan vroeger (1709) uit 2016; zijn dissertatie uit 1999 en zoveel meer.
Dit moet hij nog slechts kort geleden gedaan hebben, want sommige stukken hebben nog geen of hooguit een enkele ‘view’ gehad. En ik begreep dat hij hiermee a.h.w. zijn intellectuele nalatenschap aan de wereld heeft willen regelen.
Hij heeft mij [bij wijze van spreken] toestemming gegeven de bezoekers van dit blog de kern van de informatie te geven die hij begin deze maand per e-mail aan zijn vrienden en meest nabij staande bekenden heeft laten weten: namelijk dat hij na een aantal longontstekingen die hij vorig jaar had, begin van dit jaar uitbehandeld is verklaard. Door een inmiddels ook ontdekte lymfeklierkanker kon hij niet in aanmerking komen voor transplantatie van nieuwe longen. Zijn levensverwachting is daardoor bepaald niet gunstig en hij krijgt de palliatieve zorg die hij nodig heeft, zoals morfine die de benauwdheid moet tegengaan. Maar als zijn situatie een kentering krijgt en ondraaglijk wordt, kan palliatieve sedatie aangewezen zijn. Het fotootje dat hij op zijn academia.edu-pagina heeft geplaatst, geeft een indicatie van zijn situatie.
Gaat u daar zeker eens een kijkje nemen om dingen van uw gading op te pakken.
Tot zover uit het blog dat ik voorbereid had.
Voor een ander soort ‘in memoriam’ ben ik niet degene die in het kort zijn biografie zou kunnen schrijven. Ik denk dat die verwijzing die ik nu al een paar keer deed naar academia.edu genoeg is. Michiel heeft daarmee zelf een duidelijk beeld geschetst van de dingen die hij deed en welke betekenis hij heeft gehad voor de vroegmoderne tijd en in het bijzonder allerlei figuren rond en na Spinoza.
Ik wil hier alleen nog aan toevoegen dat ik grote bewondering had voor het gedegen en nauwkeurige werk dat hij leverde. Hij verdiepte zich diepgaand in het onderwerp waar hij zich op stortte. Maar ondanks zijn grote kennis en vaardigheid (b.v. in het vertalen naar het Engels) stelde hij zich nooit superieur op. Hij was een vriendelijk en toegankelijk mens, makkelijk om mee om te gaan.
Ik memoreer hier tot slot de vele blogs waarin ik kon rapporteren over de voortgang die hij maakte met de verschillende hertalingsprojecten waaraan hij werkte voor Hubert Vandenbossche. Over wie hij de gegevens aandroeg voor het blog van 26-07-2016: “In Memoriam Hubert Vandenbossche (7 mei 1945 - 17 juli 2016)”
Nu is Michiel dus heen gegaan – hij ruste in vrede.
 

 

5 opmerkingen:

 1. Wat een droevig bericht. Bedankt voor het doorgeven Stan.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooi om hem zo te herinneren Stan. Hoewel ik hem helemaal niet ken, alleen een paar van zijn publicaties, heb ik eenzelfde beeld. En goed dat hij zo zijn arbeid achterlaat en met ons deelt.

  Wat jong eigenlijk....

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dank. Ik heb deze informatie verwerkt in een artikel over Wielema op Wikipedia, dat vanmiddag door iemand is aangemaakt. https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_Wielema
  Overigens vreemd dat de EUR (noch anderen) nog geen bericht naar buiten lijkt te hebben gebracht.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Die Wikipedia-pagina over Michiel Wielema is een goed initiatief. Inhoudelijk ook redelijk adequaat, voor zover ik kan beoordelen.
  Opvallend inderdaad dat de EUR zo nalatig blijft w.b. dit soort nieuws.

  BeantwoordenVerwijderen