donderdag 12 juli 2018

Spinoza was de eerste "moderne jood" die uitgebreid over Jezus schreef! Dat mag wat meer bekend worden over #spinoza


Wel fraai vind ik het om aan het blog van 5 maart 2018 « Spinoza vijfde evangelist of toch minstens “een Christelijck philosoph”? », waarin ik uitgebreid inging op het best vele dat Spinoza over Christus schreef, het volgende citaat te kunnen toevoegen:

The Jewish Jesus: An Overview

In recent years there has been renewed interest in the role of Jesus in the formation of Judaism.' Much of this has precedent in earlier Jewish adaptations of the search for the historical Jesus in nineteenth-century Germany and also reflects a contemporary interest in ecumenicism and the increasing role and influence of Jewish Studies in the American Academy. While Jews often look to lsaak Markus Jost, Abraham Geiger, and to a lesser extent Joseph Salvador as composing the first sustained modern Jewish studies of Jesus, Spinoza may have been the first "modern Jew" to write extensively about him, mostly comparing him with Moses in his Theologico-Political Treatise. Although it would be a stretch to say Spinoza is the beginning of the "Jewish Jesus" among Jews, his invocation of Jesus in the context of his "Jewish" reflections on the Bible tills the ground for what would become a more sustained examination of Jesus and his role in the formation of Modern Judaism. It is not a coincidence that Martin Buber, who had undying respect for Spinoza and also wrote extensively about Jesus, noted in a Spinozistic spirit that Moses "had a genius which could only find its parallel in Jesus." [Vetdruk door mij, SV. Noten weggelaten].

Zo opent Shaul Magid, professor aan het Department of Religious Studies aan de Indiana University [cf.] zijn bijdrage
Shaul Magid, « "Brother Where Art Thou?" Reflections of Jesus in Martin Buber and the Hasidic Master R. Shmuel Bornstein of Sochaczev, » in Christian Wiese & Martina Urban (Eds.), German-Jewish Thought Between Religion and Politics: Festschrift in Honor of Paul Mendes-Flohr on the Occasion of His Seventieth Birthday [Walter de Gruyter, 2012], p. 209 – 240 – books.google
Tot mijn vreugde zag ik dat de auteur zijn hoofdstuk heeft geüpload als PDF op zijn academia.edu.
Aan de genoemde boektitel is te zien dat ik nog met het vorige blog en Paul Mendes-Flohr bezig ben. Ik hoop met een vervolgblog daarop te komen. Maar bovenstaande ontdekking wil ik graag apart brengen.
Al staat het niet zo in de titel, maar in de tekst gaat de auteur ook uitgebreid in op “Reflections of Spinoza in Martin Buber.”

In nog een hoofdstuk komt Spinoza aan de orde, n.l. in:
Michah Gottlieb, « Leo Strauss on Lessing’s Spinozism », Pages 289-316 [Dit staat niet op zijn academia.edu; wel diens "Between Judaism and German Enlightenment: Recent Work on Moses Mendelssohn in English." In: Religion Compass, 4/1 (2010): 22–38 [PDF]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten