vrijdag 14 juli 2017

Blijft antisemitisme de paradoxale kracht die de joden juist stand doet houden?

David N. MyersZojuist werd op blog.oup.com een stuk van David N. Myers geplaatst: How did the Jews survive? Two unlikely historical explanations.

Hij probeert achter het aanpassingsmechanisme te komen waarmee joden in de loop der eeuwen zich konden handhaven tegen alle vijandigheid van niet-joden in.
Als de twee onwaarschijnlijke historische verklaringen daarvoor, noemt hij enerzijds die van
Gerson Cohen in The blessing of assimilation in Jewish history (1997 - PDF)
volgens wie het "assimilatie" of preciezer geformuleerd “acculturatie” waren die de benodigde interactie boden om de joden dynamisch en levend te houden.
 
Een andere denklijn vormde die van denkers als Spinoza en Jean-Paul Sartre en tegenwoordig de historicus David Nirenberg, die aandacht vroegen voor de vijandigheid die de joden ondervonden en die juist een constitutieve en behoudende rol speelde. "Thus, Spinoza observed in the Theological-Political Treatise that Gentile enmity had the ironic effect of preserving Jewish distinctiveness."

Myers denkt dat een soort middenweg tussen beide benaderingen een betere verklaring biedt
Stigmatisering zorgde voor zo'n vorm van assimilatie, waardoor de volledige onderdompeling van joden in de door niet-joden gedomineerde samenleving werd belemmerd, en tegelijkertijd hun gevoel van uniekheid werd bevestigd.
 
En hij vraagt zich tenslotte af: will antisemitism continue to be a paradoxical force of preservation of the Jews?

__________________________
Zie de blogs over David N. Myers
Blog van 12-06-2012: Spinoza in de joodse historiografie [5] Yosef Hayim Yerushalmi (vervolg)
Blog van 15-06-2012: Spinoza in de joodse historiografie [8] David N. Myers
Blog van 15-09-2012: Joodse intellectuelen "Meesters van de moderniteit"

Aanvulling 16 juli 2017
Vandaag ontdek ik de Jewish Virtual Library, waarin veel is te ontdekken.
Spinoza ingeven geeft 648 resultaten. Maar het lemma over Spinoza is erg mager. Zo lezen we:
"Spinoza believed that everything that exists is God. However, he did not hold the converse view that God is no more than the sum of what exists. God had infinite qualities, of which we can perceive only two, thought and extension. Hence God must also exist in dimensions far beyond those of the visible world."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten