woensdag 5 juli 2017

Erik Stephenson – Spinoza scholar


Graag wijs ik hier op enige op internet beschikbare Spinoza-publicaties van Erik Stephenson. In een volgend blog zal ik aangeven, waarom ik een laatste publicatie buitengewoon interessant vind.
Erik Stephenson holds a Ph.D. in philosophy from McGill University (2011), an M.A. in philosophy from the University of Ottawa (2005), and a B.HUM. from Carleton University (2003). While his research at the Master’s level focussed on Heidegger and German Idealism, his doctoral research turned to Spinoza’s political philosophy. He continues to work on Spinoza, seeking to shed new light on many vexed questions in the interpretation of his thought by re-examining it in light of its ancient and medieval sources. [Cf. Carleton]
Het gaat me om dit artikel:
Erik Stephenson, “Common natures of finite modes in Spinoza’s Ethics”; in: Cogent Arts & Humanities, Vol. 3 (2016), #1 [PDF, ook bij Tandfonline de PDF] Hier ga ik in volgend blog op in.

Zijn dissertatie, die hij deed bij Hasana Sharp en Calvin Normore, staat ook op internet en laat een belangrijk thema zien:
ERIK STEPHENSON, "Spinoza and the Ethics of Political Resistance."  (Ph.D. diss., McGill University, 2011). McGill University, aldaar samenvatting en PDF

Volgens zijn pagina bij Carleton zal hiervan een samenvatting verschijnen:
“An Ethical Justification for Political Resistance in Spinoza,” Epoché: A Journal for the History of Philosophy” [Forthcoming]
Hoewel... het blijk al op 1 september 2016  door Epoché op internet te zijn gezet.
 
Epoché is het tijdschrift waarin ook Henk Keizers "Is There a "Pancreas Problem" in Spinoza’s Theory of the Human Mind?" verscheen [cf.]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten