woensdag 5 juli 2017

XIV° Coloquio Internacional Spinoza y las Américas wordt dit jaar in Chili gehouden

Het XIV° Coloquio Internacional Spinoza y las Américas heeft als thema:  "Re-pensar la potencia revolucionaria de la modernidad"[Heroverweging van de revolutionaire kracht van de moderniteit].
Dit jaar zal het coloquium van 20-24 november 2017 in Valparaiso in Chili worden gehouden.
Voorstellen voor bijdragen mogen max. 300 woorden bevatten en dienen vóór 25 augustus te worden ingediend bij Spinozachile@gmail.com   [cf. & cf.]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten