zondag 16 juli 2017

Deleuze’s centraal stellen van de passies


Graag laat ik geïnteresseerden hierbij weten dat Sjoerd van Tuinen het boek dat vorig jaar verscheen bij punctum books, heeft geüpload naar academia.edu, waar het dus vrij te downloaden is:

Ceciel Meiborg & Sjoerd van Tuinen (Eds.), DELEUZE AND THE PASSIONS. New York: punctum books, 21-12-2016, 183 pp [cf. ook amazon]

Sjoerd van Tuinen kwam al voor in het blog van 18-3-2009: “Gilles Deleuze (1925 - 1995) en Spinoza: de prins onder de filosofen” daar hij mederedacteur was van het bij Boom uitgegeven Deleuze compendium (2009).
Zie ook 't blog van 17-12-2010: "De Spinoza-intoxicated Deleuze." *)

CONTENTS DELEUZE AND THE PASSIONS:
Introduction - Ceciel Meiborg & Sjoerd van Tuinen
“Everywhere There Are Sad Passions”: Gilles Deleuze and the Unhappy Consciousness - Moritz Gansen
To Have Done with the Judgment of ‘Reason’: Deleuze’s Aesthetic Ontology - Samantha Bankston
Closed Vessels and Signs: Jealousy as a Passion for Reality - Arjen Kleinherenbrink
The Drama of Ressentiment: the Philosopher versus the Priest - Sjoerd van Tuinen
The Affective Economy: Producing and Consuming Affects in Deleuze and Guattari - Jason Read
Deleuze’s Transformation of the Ideology-Critique Project: Noology Critiqu - Benoît Dillet
Passion, Cinema and the Old Materialism - Louis-Georges Schwartz
Death of Deleuze, Birth of Passion - David U.B. Liu


De inleiding heb ik gelezen. Daaruit wordt duidelijk hoe Deleuze in het kielzog van Spinoza, niet meer van de oude tegenstelling passies – rede uitging (waarbij de rede geacht werd de passies te bedwingen), maar de nieuwe – Spinozistische – tegenstelling van goede (blije) en slechte (droeve) passies die het handelings- en denkvermogen van mensen bevorderen resp. belemmeren. En hoe dan ook rede en passie onscheidbaar zijn – hoe we de rede passioneler kunnen maken. Hoe filosofie minder over ‘ware’ oordelen en meer over affecten gaat, d.w.z. hoe ook de filosofie een affective turn onderging.
Een citaat: "To accommodate for the transformative potential of a philosophy of affect, Deleuze develops a new, twofold concept of becoming. Sensory becoming refers to the immanent logic that makes up the composite nature of assemblages. Absolute becoming amounts to the becoming active, a “counter-effectuation” of the image of thought."


De inleiders eindigen met: “With this volume we aim to provide a systematic study of Deleuze’s taxonomy of the passions and their importance for a thinking that reaches beyond itself, whether this is effectuated by tracing the sad passions that Deleuze tries to escape (Gansen, Bankston) or by engaging with strategies that integrate sad passions with joyful passions (Kleinherenbrink, Van Tuinen), by diagnosing the passions that make up the affective infrastructure of capitalism (Dillet, Read, Schwartz) or by questioning the dichotomy of the joyful and sad passions altogether (Liu). We hope that, between the lines, you will read the passion that made us compose this volume, that this book will move you, and equip you with tools to extend this movement.”
 

[voor herkomst afbeelding cf. dit blog]
*) De in dat blog vermelde link naar een PDF op een Russische site van het artikel van Robert Piercey, "The Spinoza-intoxicated man: Deleuze on expression," werkt niet meer. Wel staat het als html op een andere, nl. deze Russische site.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten